Asset management - usługa dla bogatych?

Asset managment to usługa finansowa, która jest skierowana bezpośrednio do inwestorów instytucjonalnych oraz zamożnych inwestorów indywidualnych. Usługa polega na zarządzaniu kapitałem pieniężnym bądź instrumentami finansowymi. Dotyczy przede wszystkim spółek asset management, ale ofertę takich usług można znaleźć również w towarzystwach funduszy inwestycyjnych oraz w domach maklerskich i bankach.

Jak to działa w praktyce? Instytucja bądź klient indywidualny, który zdecyduje się na skorzystanie z usług asset managment udziela spółce, TFI bądź Domowi Maklerskiemu, pełnomocnictwo do odpłatnego podejmowania decyzji inwestycyjnych i ich realizacji na jego rachunek. Firma, która otrzyma takie pełnomocnictwo dokonuje operacji finansowych i alokacji aktywów zgodnie z uzgodnią wcześniej strategią inwestycyjną.

To właśnie ona, czyli wspomniana powyżej strategia inwestycyjna, pozostaje najważniejszą kwestią, która decyduje o powodzeniu lub jego braku całej inwestycji.

Zasady, które towarzyszą tworzeniu strategii inwestycyjnej pozostają te same niezależnie od wysokości inwestowanych środków oraz zasięgu aktywów, które mamy w portfelu inwestycyjnym. Przede wszystkim musimy myśleć na co zbieramy pieniądze – dlaczego chcemy pomnożyć posiadane zasoby? Przy czym wiadomo, że klienci usług asset management największą uwagę zwracają na ochronę kapitału i dlatego z reguły unikają ryzykownych inwestycji.

Inwestując niewielkie kwoty, lub chociażby stosunkowo mniejsze niż te dotyczące asset managment, musimy wybrać horyzont czasowy i konkretny cel naszej inwestycji. W przeciwnym wypadku może się okazać, że czas i pieniądze, które poświęciliśmy tej sprawie pójdą na marne lub przynajmniej skończą się stratą – a nie o to przecież chodzi.

Podobnie jest w przypadku inwestycji opiewających na wielkie kwoty. Inwestor musi wiedzieć po co inwestuje, na co zbiera pieniądze i w co chce zainwestować zarobione środki. W przeciwnym wypadku może się okazać, że nawet najbardziej dochodowa inwestycja na papierze, w rzeczywistości zakończy się stratą lub chociażby mniejszym niż zamierzony zyskiem.

Warto również pamiętać o fachowej pomocy doradcy, który z pewnością przekaże nam wiedzę dotyczącą nie tylko podstaw inwestowania oraz zagrożeń występujących na rynku, ale wskaże również, które trendy na giełdach mogą być dla nas pomocne, a na które trzeba uważać. Ta wiedza jest bezcenna i każdy kto myśli o inwestowaniu powinien z niej korzystać. Przy czym, oczywiście, poziom doradztwa w usługach asset management jest znacznie wyższy niż wówczas, gdy zostajemy klientem towarzystwa funduszy inwestycyjnych, a spotkania z doradcą odbywają się regularnie, w zależności od potrzeb klienta i sytuacji na rynku.

 

 

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież