fbpx

Rekultywacja jezior Budziszewskiego i Rogoźno

W maju rozpoczęto prace rekultywacyjne Jeziora Budziszewskiego i Jeziora Rogoźno mające na celu zahamowanie rozwoju glonów i poprawę czystości wód. W ten sposób rozpoczął się 3 - letni program prac rekultywacyjnych opracowanych w konsultacji z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Władze samorządowe Rogoźna przy pomocy firmy Aerator oraz Instytutu Inżynierii Biosystemów UP w Poznaniu rozpoczęły działania za pomocą technologii inaktywacji biogenów w toni wodnej i na dopływach. Jak podają wykonawcy rekultywacji: „obecnie jeziora znajdują się w stanie mętnowodnym, nie mając praktycznie szans na samorekultywację. Duże nasilenie fitoplanktonu (w tym sinic) powoduje ograniczenie światła słonecznego docierającego do dna jeziora, co skutkuje brakiem roślinności zanurzonej, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemu.”

Rozpoczęty proces to działanie wieloletnie. Wykonawcy chcą uzyskać efekt zwiększenia czystości wody, do takiego poziomu w którym będą mogły się normalnie rozwijać rośliny zanurzone stabilizujące procesy życiowe w jeziorze. Dużym problemem jest stały dopływ do jezior.

Wykonywany obecnie zabieg polega na wprowadzaniu do wody koagulantów z tlenem, czyli takich substancji, które wpływają na dezaktywowanie głównych pierwiastków szkodzących, hamujących rozwój roślinności, czyli azot i fosfor. Okres wiosenny to czas intensywnego uwalniania się znacznych ilości fosforu z osadów dennych i wiosennych zakwitów wody. Wykonany zabieg poprawić więc ma stan wody w okresie stopniowego nagrzewania się osadów dennych i zwiększonej ich aktywności chemicznej. Ma wpłynąć na utrzymanie niskiego poziomu fosforu i zwiększonego poziomu tlenu w warstwie przydennej wpływając na stworzenie warunków do rozwoju życia roślin.

Efekty pracy mogą być zauważalne dopiero w kolejnych latach, jednak po za prowadzonymi zabiegami stale trzeba ograniczać dopływ zanieczyszczeń do jezior Rogoźno i Budziszewskiego, na ten proceder mają wpływ wszyscy użytkownicy tego obszaru, nie tylko poprzez zanieczyszczanie cieków wodnych, ale i niekontrolowany zrzut zanieczyszczeń do gleby.

APELUJEMY więc do wszystkich użytkowników, osób posiadających swoje domki rekreacyjne znajdujących w całej zlewni jezior, abyście sprawdzili jak jest z waszymi instalacjami sanitarnymi, czy bezwiednie sami nie wpływacie na zanieczyszczenie gruntów, wody? Każdy mały krok ograniczający niekontrolowane zanieczyszczenie wody i gleby jest bardzo cennym działaniem, o wile cenniejszym niż przekazywanie pieniędzy np. na akcję jakiegoś pseudoekologicznego stowarzyszenia czy fundacji.

 

Źródła:

  • https://www.facebook.com/618923421546072/videos/1511829292255476/
  • https://miastozwizja.pl/sites/miasto.in.gitsystem.it/files/aeracja_mobilna_szczecinek.pdf
  • foto – facebook.com