Poseł Paszyk zgłosił interpelację w sprawie smogu

Poseł na Sejm Krzysztof Paszyk zgłosił interpelację w sprawie badania jakości powietrza w miastach powiatowych.

Obecnie niestety nie mamy informacji o stężeniu pyłów w miastach wielkości Obornik, czy Szamotuł. Stacje pomiarowe rozmieszczone są niemal wyłącznie w 49 byłych i obecnych miastach wojewódzkich. Poseł Paszyk zgłosił więc na ręce Prezesa Rady Ministra interpelacją. Jej treść prezentujemy poniżej.     

" W odpowiedzi na liczne głosy mieszkańców Wielkopolski, zaniepokojonych jakością powietrza w ich miejscowościach oraz w nawiązaniu do wygłoszonych podczas expose deklaracji Pana Premiera, dotyczących walki ze smogiem, wnoszę interpelację poselską w sprawie pomiarów jakości powietrza w miastach powiatowych.

Od wielu lat normy zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza pyłów zawieszonych PM 10 oraz PM 2.5 są w polskich miastach znacznie przekraczane. W wielu przypadkach zanieczyszczenie powietrza osiąga wartości zagrażające zdrowiu mieszkańców, wielokrotnie przekraczając normy Światowej Organizacji Zdrowia. W województwie wielkopolskim funkcjonują stacje pomiarowe  w Poznaniu, Pile, Koninie, Lesznie, Gnieźnie i Kaliszu. Mieszkańcy mniejszych miast są jednak pozbawieni informacji o jakości powietrza na ich terenie. Przykładowo w powiatach obornickim, czarnkowsko-trzcianeckim czy szamotulskim w ogóle nie prowadzi się pomiarów. W odpowiedzi na moją interwencję poselską z dn. 20.01.2017 r., oraz zawarte w niej pytanie o wysokość stężenia pyłów PM 10 i PM 2.5 na terenie powiatu obornickiego, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Środowiska odpowiedział, że „WIOŚ nie przewiduje przeprowadzania pomiarów jakości powietrza w powiecie obornickim”, oraz podał przybliżoną wartość stężenia ww. pyłów na podstawie modelowania matematycznego. Taka ocena sytuacji, nie poparta pomiarami w terenie, jest dla mieszkańców mniejszych miejscowości dalece niesatysfakcjonująca.

Dziś mieszkańcy miast liczących mniej niż 100 tys. mieszkańców, pomimo że wielokrotnie zwracają uwagę na zanieczyszczenie powietrza, nie wiedzą jakie wartości osiąga w ich miejscowościach stężenie pyłów zawieszonych PM 10, oraz PM 2.5. Nie sposób podjąć środków zaradczych oraz prowadzić konsekwentnej polityki ukierunkowanej na poprawę jakości powietrza w sezonie grzewczym bez postawienia diagnozy, bez określenia skali problemu.

Mieszkańcy miast powiatowych w całym kraju oczekują, że nie tylko w dużych miastach ale również w mniejszych ośrodkach będą prowadzone pomiary stężenia pyłów zawieszonych PM 10, oraz PM 2.5. W odpowiedzi na ich prośby, kieruje do Pana Premiera następujące pytania:

  1. Dlaczego dotąd nie wprowadzono na terenie miast powiatowych pomiarów stężenia pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2.5?
  2. Czy takie pomiary będą wprowadzone w bieżącym sezonie grzewczym?
  3. Czy samorządy mogą w najbliższym czasie liczyć na wsparcie ze strony Rządu dla własnych działań, podejmowanych w zakresie kontroli i poprawy jakości powietrza?
  4. Jakie kroki podejmie Rada Ministrów celem poprawy jakości powietrza w polskich miastach?"

 

 

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież