Komunikat KE w sprawie Zielonego Ładu w Europie

20 maja 2020 ogłoszony został komunikat Komisji Parlamentu Europejskiego w sprawie tzw. zielonego ładu przedstawiający strategię UE na rzecz różnorodności biologicznej na 2030 rok.

Główne cele są bardzo pozytywne i zmierzają do zwiększenie ochrony i regeneracji środowiska przyrodniczego, ograniczenia marnotrawstwa żywności i zwiększenia znaczenia rolnictwa ekologicznego.

Powstały dwie różne propozycje przedstawione przez Komisję Europejską. Jedna dotyczy zrównoważonych systemów żywnościowych, a druga różnorodności biologicznej. Obie są częścią prac związanych z klimatem i tak zwanym „Zielonym nowym ładem”.

 • 30% powierzchni lądowej i wodnej krajów UE będzie chronione do roku 2030
 • Wszystkie stare lasy na terenie UE będą dokładnie zmierzone, monitorowane i chronione
 • Uszkodzone obszary przyrodnicze mają być odtworzone
 • 25.000 km rzek zostanie odtworzone do stanu naturalnego i uwolnione od przeszkód od przeszkód
 • Posadzone zostanie 3 miliardy drzew
 • Wszystkie miasta powyżej ilości 20.000 mieszkańców opracują do końca 2021 roku swój Zielony plan dotyczący biologicznej różnorodności, lasów miejskich i okolicznych, parków, miejskich upraw rolnych i upraw na dachach
 • Stosowanie chemicznych pestycydów musi zostać zmniejszone o połowę do 2030 r.
 • Antybiotyki w hodowli zwierząt powinny zostać zmniejszone o połowę -  zmniejszyć o 50 procent
 • 30 procent całego rolnictwa powinno być ekologiczne do 2030 roku (dziś jest to tylko 8 procent)
 • Proponuje się przeznaczyć 10% upraw rolnych na biologiczne zróżnicowanie (np. kwitnące strefy przy granicy upraw, strumyki i cieki wodne, mury kamienne i inne wartościowe siedliska)
 • Należy wprowadzić surowsze przepisy dotyczące ochrony zwierząt
 • Artykuły spożywcze muszą być obowiązkowo oznaczane i opisane
 • Marnotrawienie żywności w sklepach i u konsumentów musi być zmniejszone o połowę, należy opracować cały łańcuch żywnościowy

Proponowane rozwiązania są chwalone przez wiele organizacji pozarządowych. Wydana strategia jak do tej pory nie została zauważona przez Polski Rząd. Opublikowany 20.05.2020 komunikat to kolejny dokument przedstawiający strategię Zielonego Ładu, które stać się mogą podstawą do wypracowania konkretnych dyrektyw.

O ile kierunek jest słuszny o tyle istotne będą oczywiście szczegółowe rozwiązania. Komisja Europejska w walce o środowisko w swojej narracji zbyt małą rolę przyznaje zrównoważonej gospodarce, która w ocenie wielu osób, stanowi podstawę współczesnej, ekologicznej gospodarki.

źródło: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-eu-biodiversity-strategy-2030_en.pdf

 

 

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.

Kod antyspamowy
Odśwież