Szczególny rodzaj błędu w sztuce medycznej - okołoporodowa lista uchybień

Pomimo istnienia standardów opieki okołoporodowej, poprawy zarówno możliwości diagnostycznych, warunków w szpitalach, jak i jakości sprzętu, wciąż zdarzają się w tej dziedzinie zaniedbania albo wkradają się rutynowe działania. Do tego nie zawsze wiemy, jakie prawa przysługują kobietom w okresie ciąży i porodu. O szczególnej roli i potrzebie istnienia tego rodzaju przepisów, przemawia przede wszystkim to, że powstały one w celu ochrony życia i zdrowia dwóch istot – matki i dziecka.

Lista zaniedbań okołoporodowych.

Błąd w sztuce lekarskiej, błąd medyczny to pojęcia zamiennie używane na określenie

postępowania sprzecznego z powszechnie znanymi zasadami stosowanymi w medycynie. Orzecznictwo Sądu Najwyższego precyzuje, że za to uchybienie uważana jest czynność - działanie bądź zaniechanie lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medyczną, w zakresie dla lekarza dostępnym.

Błąd okołoporodowy jest rodzajem omawianych zaniedbań będąc efektem działania nie tylko samego lekarza, ale również całego uczestniczącego w czynnościach personelu medycznego.

Wśród najczęściej występujących wymienić można, wszystkie błędy związane z cesarskim cięciem. Opóźnianie wykonania cesarskiego cięcia pomimo istnienia ku temu przesłanek lub czasem nawet wyraźnych wskazań do jego przeprowadzenia, wystawia na niepotrzebne ryzyko zarówno życie matki, jak i dziecka.

Zaniedbania pojawiają się również w sferze monitoringu stanu matki i płodu. Zlekceważenie odczytów, błędna interpretacja wyników KTG, a także brak rozpoznania anomalii we wczesnym stadium rozwoju płodu (przy obecnych możliwościach diagnostycznych), wpisują się na niechlubną listę zaniedbań. Niejednokrotnie właściwie przeprowadzone procedury, czy zlecone badania zminimalizowałyby ryzyko wystąpienia lub rozwoju wad lub innych szkód w zdrowiu pacjenta.

Skutki błędów okołoporodowych

Następstwa uchybień medycznych rodzą szereg negatywnych konsekwencji. Urazy dotyczą zarówno matki, jak i dziecka. Rodząca kobieta w przypadku zaniedbania procedur medycznych narażona jest np. na wypadanie macicy, krwotoki, czy rozejście się spojenia łonowego. Niezwykle poważne powikłania dotyczyć mogą również dziecka. Niedotlenienie mózgu (prowadzące do jego uszkodzenia, ale również dysfunkcji innych narządów wewnętrznych), złamanie, czy uraz biodra, obojczyka, ze śmiercią włącznie.

Również nieprawidłowa interpretacja badania KTG, jak twierdzi przedstawiciel kancelarii Codex należy do błędów okołoporodowych.

Niewłaściwy wynik KTG powinien być zawsze dla lekarza sygnałem ostrzegawczym, traktowanym jako stan zagrożenia życia i zdrowia płodu. Wykluczenie niedotlenienia za pomocą innych metod diagnostycznych, a w przypadku braku odpowiedniego sprzętu zakończenie porodu drogą cesarskiego cięcia są standardowymi krokami podejmowanymi w celu ochrony zdrowia i życia dziecka.

Właściwe rozwiązania i opieka prawnicza

Pomoc prawna zwłaszcza w przypadku błędów w sztuce lekarskiej, jest niezbędnym narzędziem do walki o prawa kobiety, matki i jej dziecka. Zespół specjalistów różnych dziedzin, w tym lekarzy okazać się może bezcennym i skutecznym narzędziem.

W przypadku wystąpienia negatywnych konsekwencji rzutujących na stan poszkodowanych, czasami nie wystarcza tylko odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Poza tym procedury, czynności dowodowe mogą w rzeczywistości okazać się bardzo długotrwałym i żmudnym procesem. Tylko kancelaria prawnicza z wieloletnim doświadczeniem będzie w stanie godnie reprezentować interesy poszkodowanego i skutecznie walczyć o odpowiednią rekompensatę.

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież