fbpx

Umowa z domem weselnym – na jakie jej aspekty zwrócić szczególną uwagę?

Rezerwacja sali weselnej to jeden z najważniejszych elementów ślubnych przygotowań i zarazem najbardziej kosztowna usługa, którą muszą uwzględnić w swoim ślubnym budżecie nowożeńcy. Pisemna umowa zawarta między nimi a lokalem weselnym to z kolei najlepsza gwarancja, że wszystkie ustne ustalenia zostaną dotrzymane. Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy z salą weselną i jakie postanowienia powinny zostać w niej zawarte?

Kwestia zaliczki i zadatku przy podpisywaniu umowy

Nowożeńcy rezerwujący sale weselne w Poznaniu i innych częściach Polski muszą liczyć się z koniecznością zapłacenia zaliczki lub zadatku, które należy uiścić najczęściej w chwili podpisywania umowy. Zdecydowana większość lokali weselnych wymaga wpłaty zadatku w wysokości 20-30% kosztów całości przedsięwzięcia. Czym zadatek różni się od tradycyjnej zaliczki?

Zadatek jest formą częściowej zapłaty należności za wykonanie usługi, która podlega zwrotowi tylko w sytuacji, kiedy to wykonawca usługi, a więc w tym wypadku sala weselna, nie wywiąże się z umowy. W takiej sytuacji nowożeńcom będzie przysługiwał zwrot zadatku w podwójnej wysokości.

Niebezpieczeństwo pojawia się jednak w chwili, kiedy to para zdecyduje się zrezygnować z zarezerwowanej usługi – w takiej sytuacji zadatek nie podlega bowiem zwrotowi. Warto więc bardzo starannie przemyśleć wybór sali weselnej i wpłacić zadatek tylko w sytuacji, kiedy jesteśmy w 100% pewni swojego wyboru. W przeciwnym razie, w przypadku rezygnacji z rezerwacji pieniądze przepadną.

Pisemna umowa z salą weselną – najważniejsze postanowienia

Zadaniem umowy jest zabezpieczenie praw oraz interesów obu jej stron. Umowa z salą weselną powinna mieć taką samą formę, co wszystkie inne umowy cywilno-prawne. Musi zawierać dane obu stron, datę zawarcia, podpisy oraz najważniejsze postanowienia dotyczące jej wykonania. Należy sporządzić ją w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Oprócz obowiązków i praw obu stron w umowie z salą weselną warto zawrzeć szczegółowe zapisy na temat kosztów organizacji wesela. Dokładne określenie w niej wszystkich usług, za które płacimy pozwoli bowiem uniknąć sporów i nieporozumień oraz dokładnie wiedzieć, na co możemy liczyć, a za co przyjdzie się nam dodatkowo zapłacić.

Nowożeńcy rezerwujący sale weselne w Poznaniu i innych miastach powinni zwrócić szczególną uwagę na dodatkowe koszty, których specyfikę oraz cenę także warto zawrzeć w umowie. Należy do nich m. in. korkowe, czyli opłata za wniesienie oraz serwowanie napojów alkoholowych zakupionych poza lokalem weselnym, koszt dekoracji sali weselnej, za których przygotowanie lokal może wymagać dodatkowej zapłaty oraz cena przedłużenia czasu trwania zabawy weselnej.

Bardzo istotnym elementem, który sale weselne w Poznaniu często umieszczają w umowie, jest także odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie zabawy weselnej. Najczęściej za wszelkie zniszczenia poczynione przez gości w trakcie wesela odpowiadają nowożeńcy, czego także warto mieć świadomość.

Partnerem artykułu jest portal ślubny Wesele z Klasą oferujący: sale weselne Poznań - więcej na WeselezKlasa.pl.