fbpx

Co podlega ubezpieczeniu?

Ubezpieczenie towaru to jeden z najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę już przy jego zakupie. Jeśli produkt nie posiada ubezpieczenia, istnieje możliwość wykupienia go dodatkowo. Firma Gadget cover proponuje ubezpieczenie towaru w wielu aspektach. Kiedy towar podlega ubezpieczeniu? 

Co obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie gadżetu obejmuje koszty naprawy, gdy jest on całkowicie zepsuty, a zniszczeniu uległ w wyniku wypadku. W takim wypadku gadżet zostaje naprawiany, a jeśli nie istnieje możliwość całkowitej naprawy zostaje on zamieniony i klient otrzymuje nowy przedmiot. W przypadku kradzieży firma również wymienia przedmiot. Jeśli towar zostanie zgubiony lub przypadkowo utracony, również podlega wymianie. W razie awarii gadżetu, zostanie ona naprawiona lub przedmiot zostanie wymieniony. Należy pamiętać, że z wymiany wyłączone są komputery i laptopy. Kolejnym ważnym punktem jest uszkodzenie produkty w wyniku zalania. W takim wypadku zostanie on naprawiony. Jeśli nie da się usunąć usterki i przedmiot w dalszych ciągu nie będzie sprawny, zostanie wymieniony. W przypadku zagubienia lub kradzieży telefonu komórkowego, klientowi zostaną zwrócone poniesione koszty. Maksymalna kwota, podlegająca zwrotowi opisana jest w regulaminie. .

Szczegóły ubezpieczenia – gdzie je znaleźć.Warto zapoznać się ze szczegółami na stronie ubezpieczyciela: https://www.gadget-cover.com/mobile-phone-insurance. W przypadku uszkodzenia gadżetu przez stronę trzecią, firma dokona jego naprawy lub wymiany na nowy. Za osoby trzecie nie uważa się najbliższą rodzinę klienta. Gwarancja naprawy i wymiany telefonu obejmuje terytorium Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej. Gwarancja w innych miejscach wynosi 180 dni w okresie całych 12 miesięcy od daty zakupu. Wymiana następuje tylko w wypadkach, opisanych w regulaminie. Regulamin wymiany i naprawy produktów znajduje się na stronie internetowej Gadget cover. 

Warunki naprawy, wymiany i zwrotu kosztów?

Składki ubezpieczeniowe powinny być opłacane terminowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Klient jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Kupujący powinien również udzielać rzetelnych odpowiedzi na pytania firmy, wymienione w deklaracji. Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować   o jakichkolwiek zmianach w deklaracji, które miały miejsce po jej pierwotnemu wypełnieniu. Brak informacji, dotyczących zmian w deklaracji i mających wpływ na działanie polisy może skutkować zakończeniem ważności ubezpieczenia. W takim wypadku kupujący nie ma prawa do roszczeń, dotyczących zakupionych towarów.