Jaką odmianę kukurydzy wybrać?

Nie wystarczy tylko zasiać kukurydzy, aby uzyskać wysokie oraz odpowiedniej jakości plony. Wszystko zaczyna się od wyboru odpowiedniej odmiany, co ma kluczową rolę w wielkości osiąganych plonów. Konieczne jest kierowanie się wieloma czynnikami. Wśród nich jest m.in. cel uprawy, rodzaj gleby, a także warunki klimatyczne

Czynniki wpływające na wybór odmiany kukurydzy

Głównym z czynników, które należy uwzględnić podczas wyboru odmiany kukurydzy, jest jej przeznaczenie - na ziarno czy na kiszonkę. W przypadku tej drugiej opcji kierujemy się tym, aby uzyskać plon, który będzie pozwalał na uzyskanie wysokiej jakości, dobrze strawnej kiszonki. Szukając właściwej odmiany na kiszonkę, warto zwrócić uwagę również na przydatność danej odmiany w kiszonkarstwie, efekt „stay green” oraz wspomnianą strawność włókna pokarmowego. Mniejsze znaczenie w tym przypadku ma efektywność upraw oraz plonowanie. Czynniki dominujące to przede wszystkim parametry decydujące o jakości wytwarzanej z kukurydzy paszy.

Aby lepiej dbać o uprawę roślin przeczytaj więcej na temat: Fungicydy - dlaczego należy je stosować?

Inaczej wygląda wybór odmiany na ziarno. Wówczas wśród najważniejszych parametrów wyróżnić należy m.in. wysokość plonów oraz oczekiwaną zawartość składników odżywczych w ziarnie. Ponadto ważne, aby odmiany te były odporne na wyleganie oraz niskie temperatury. Pożądana jest także zwiększona odporność na choroby grzybowe, atakujące kukurydzę w różnych etapach wegetacji oraz odporność na szkodniki.

Równie istotny jest sam sposób siewu. Powinien on być przeprowadzony terminowo oraz prawidłowo. Zalecana temperatura podczas siewu to ok. 8 - 10 stopni Celsjusza. Ważne jest także umieszczenie ziaren na odpowiedniej głębokości w glebie. W przypadku gleb zwięzłych i wilgotnych optymalna głębokość to 4 - 5 cm, a glebach lekkich i łatwo wysychających - od 7 do 8 cm.

Ponadto ważne są również możliwości produkcyjne gospodarstwa rolnego, warunki glebowe oraz klimatyczne. Co roku Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) publikuje wyniki badań, które obejmują m.in. Listy Odmian Zalecanych dla każdego regionu, co z pewnością jest ułatwieniem w wyborze właściwej odmiany.

Warto pamiętać, iż wybieranie odmiany kukurydzy w sposób przypadkowy lub na zasadzie, iż w innym regionie Polski dała wysokie plony, jest błędem.

 

 

 

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.

Kod antyspamowy
Odśwież