fbpx

Nieprawidłowa opieka okołoporodowa i odszkodowanie za wyrządzone szkody. Wiemy, gdzie szukać pomocy!

Chociaż współczesna medycyna w Polsce jest na tyle zaawansowana, aby z powodzeniem minimalizować ryzyko powikłań okołoporodowych, wciąż mówimy o dużej umieralności matek oraz dzieci. W porównaniu do sąsiadujących z nami państw, takich jak Czechy lub Niemcy, prawdopodobieństwo śmierci przy porodzie jest niemal dziesięciokrotnie wyższe. Wielu tragicznym w skutkach sytuacjom można by zapobiec, sprawując nad pacjentami odpowiednią opiekę perinatalną. Jak postępować w przypadku, gdy w wyniku nieprzestrzegania standardów ucierpi matka lub dziecko?

Brak intensywnego nadzoru nad ciężarną może mieć poważne konsekwencje

Kluczem do bezpiecznego rozwiązania ciąży jest należyte monitorowanie dobrostanu płodu w ciąży. Szczegółowa diagnostyka oraz prawidłowo interpretowane badania kardiotokograficzne w znacznym stopniu zapobiegają komplikacjom okołoporodowym. Niestety, mimo regularnie udoskonalanych standardów organizacyjnych, dotyczących opieki nad kobietą ciężarną, każdego dnia dochodzi do łamania praw pacjentów. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, za nieprzestrzeganie standardów, a co za tym idzie spowodowanie uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia matki lub dziecka, grozi odpowiedzialność dyscyplinarna i cywilna. Jeżeli personel medyczny nie przeprowadzi u ciężarnej odpowiednich badań, nie podejmie na czas decyzji o rozwiązaniu ciąży przez cesarskie cięcie mimo wyraźnych wskazań lub w inny sposób narazi zdrowie lub życie matki i dziecka, popełnia błąd medyczny. Warto w takich sytuacjach skonsultować ze specjalistami, działającymi w Ośrodku Pomocy Poszkodowanym: https://prawapacjenta.org/. Ci dokonają bezpłatnej analizy dokumentacji i ocenią, czy złożenie pozwu do Sądu będzie najlepszym, co może zrobić poszkodowany.

Najczęściej popełniane błędy okołoporodowe i ich tragiczne następstwa

Zarówno na salach porodowych, gdzie odbywają się porody drogą naturalną, jak i na salach operacyjnych, gdzie przeprowadzane są cesarskie cięcia, dochodzi do zdarzeń niepożądanych. Wielu z nich dałoby się zapobiec, gdyby personel medyczny przestrzegał standardów okołoporodowych. Często realia są inne – w chaosie, jaki towarzyszy porodom w przypadku ciąży wysokiego ryzyka, dochodzi do popełniania błędów medycznych. Te mogą być tragiczne w skutkach. Niewykonanie lub zbyt późne wykonanie CC, nierozpoznanie wady płodu wymagającej specjalistycznego leczenia czy nieprawidłowy monitoring czynności serca płodu, uchodzą za najczęściej popełniane błędy okołoporodowe. Prowadzą one do powikłań, które bezpośrednio zagrażają życiu dziecka. Wśród nich wymienić należy niedotlenienie okołoporodowe, uszkodzenia narządowe oraz śmierć. Gdy prawnikom uda się wykazać, że szkody zostały spowodowane błędem medycznym, a wina leży po stronie lekarza albo personelu obecnego przy porodzie, Sąd przyzna poszkodowanym lub ich bliskim stosowne odszkodowanie.