157 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Dokładnie 157 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe.

W powicie obornickim powołany został Komitet, który zajął się udzielaniem pomocy materialnej walczącym powstańcom, dostarczaniem koni i przerzutem ochotników przez granicę rosyjsko – pruską. Funkcję powiatowego komisarza cywilnego pełnił Faustyn Radoński z Ninina, natomiast komisarzem wojennym byli kolejno: Józef Wierzbicki, dziedzic z Włókny i Józef Mielecki z Nieszawy. Dużą rolę w organizowaniu pomocy dla powstańców odegrał m.in. Hipolit Turno, syn Wincentego z Objezierza, Klemens Grabowski z Wełny, Stanisław Dutkiewicz z Rogoźna. Wśród żołnierzy powstania byli także Witold Turno i Stanisław Wierzbiński z Uścikowa. Witold Turno podążył do Królestwa jako jeden z pierwszych. Do kwietnia 1863 r. dowodził samodzielnym oddziałem, a po jego rozbiciu przeszedł pod komendę Francuza Emila Faucheux. W bitwie pod Pyzdrami odznaczył się wyjątkowym męstwem, w efekcie czego otrzymał dowództwo nad nowym oddziałem oraz awans na pułkownika. Zginął pod Ignacewem. Stanisław Wierzbiński mając 36 lat, 10 marca 1863 r. przyłączył się do oddziału Langiewicza. Z jego rąk otrzymał dowództwo nad odziałem kosynierów. Otrzymawszy awans na majora walczył na czele korpusu. W końcu po kilku bitewnych niepowodzeniach rozwiązał swój oddział i wrócił do Uścikowa. W późniejszych procesach, które władze pruskie wytoczyły Polakom sądzeni byli m.in.: Hipolit Turno i Stanisław Wierzbiński. Ostatecznie po kilku rozprawach obu uniewinniono oddając pod nadzór miejscowej policji. ( źródło: „Głos Obornicki” nr 1 z 1993 r.)

Fot. Muzeum Wojska Polskiego

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.

Kod antyspamowy
Odśwież