Skip to main content


157 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

| eoborniki.pl, oborniki.pl | Historia

Dokładnie 157 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe.

W powicie obornickim powołany został Komitet, który zajął się udzielaniem pomocy materialnej walczącym powstańcom, dostarczaniem koni i przerzutem ochotników przez granicę rosyjsko – pruską. Funkcję powiatowego komisarza cywilnego pełnił Faustyn Radoński z Ninina, natomiast komisarzem wojennym byli kolejno: Józef Wierzbicki, dziedzic z Włókny i Józef Mielecki z Nieszawy. Dużą rolę w organizowaniu pomocy dla powstańców odegrał m.in. Hipolit Turno, syn Wincentego z Objezierza, Klemens Grabowski z Wełny, Stanisław Dutkiewicz z Rogoźna. Wśród żołnierzy powstania byli także Witold Turno i Stanisław Wierzbiński z Uścikowa. Witold Turno podążył do Królestwa jako jeden z pierwszych. Do kwietnia 1863 r. dowodził samodzielnym oddziałem, a po jego rozbiciu przeszedł pod komendę Francuza Emila Faucheux. W bitwie pod Pyzdrami odznaczył się wyjątkowym męstwem, w efekcie czego otrzymał dowództwo nad nowym oddziałem oraz awans na pułkownika. Zginął pod Ignacewem. Stanisław Wierzbiński mając 36 lat, 10 marca 1863 r. przyłączył się do oddziału Langiewicza. Z jego rąk otrzymał dowództwo nad odziałem kosynierów. Otrzymawszy awans na majora walczył na czele korpusu. W końcu po kilku bitewnych niepowodzeniach rozwiązał swój oddział i wrócił do Uścikowa. W późniejszych procesach, które władze pruskie wytoczyły Polakom sądzeni byli m.in.: Hipolit Turno i Stanisław Wierzbiński. Ostatecznie po kilku rozprawach obu uniewinniono oddając pod nadzór miejscowej policji. ( źródło: „Głos Obornicki” nr 1 z 1993 r.)

Fot. Muzeum Wojska Polskiego

Wspomnienie obchodów dnia 1 maja, Święta Pracy w Obornikach z 1988 roku. Jest to film zrealizowany dla prężnie działającego wówczas przedsiębiorstwa „Metalplast”.
Na początku 1919 roku wyzwolone zostały Rogoźno i Ryczywół. Jak do tego doszło?
W Rogoźnie zorganizowano 29 grudnia uroczystości gminne związane z 105. rocznicą Powstania Wielkopolskiego. Było to jedno z najważniejszych zrywów narodowowyzwoleńczych, które ukształtowało zachodnie granice II Rzeczypospolitej.
Odbyło się pierwsze spotkanie promocyjne książki „Powiat Obornicki pod względem dziejowym z zastosowaniem do topografii współczesnej”.
Oborniczanie mogą zapoznać się z wystawą poświęconej rzemiosłu obornickiemu. W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Oborniki znalazło się wiele interesujących eksponatów.
Lucyna Bełch przybliżyła historię wsi Garbatka. W sobotę odbędą się w niej rogozińskie gminne dożynki.
28 czerwca 1956 roku w Poznaniu wybuchły strajki robotnicze. Świadkowie tych wydarzeń mieszkają wśród nas.