fbpx

Art.178a § 4 - ponowne popełnienie przestępstwa

Ponowne prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości – art. 178a § 4 Kodeksu karnego. Zatarcie skazania za przestępstwo z art. 178a kk

Jeżeli nietrzeźwy kierowca prowadzi samochód (lub inny pojazd mechaniczny), to poniesie on odpowiedzialność karną na podstawie art. 178a KK. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, stan nietrzeźwości zachodzi wtedy, gdy we krwi kierowcy znajduje się więcej niż 0,5 promila alkoholu (lub jeżeli zawartość alkoholu w wydychanym przez kierowcę powietrzu przekracza wartość 0,25 mg/l).

Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (lub pod wpływem środków odurzających) grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2. W przypadku skazania za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sąd orzeka również środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od roku do 15 lat, zaliczając przy tym okres zatrzymania prawa jazdy (np. przez Policję) na poczet orzeczonego zakazu. Sąd zobowiązuje także sprawcę do uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tys. złotych.

Kodeks karny przewiduje zdecydowanie bardziej dotkliwe sankcje dla osób, które ponownie prowadziły pojazd w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. W myśl art. 178a § 4 kk, kto popełnia przestępstwo określone w art. 178a § 1 kk i był już wcześniej skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub 355 § 2 kk, popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Wobec sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 kk sąd orzeka również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 10 tys. złotych. Te same sankcje przewidziane są również dla kierowcy, który prowadził pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości podczas orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów.

Warto nadmienić, że odpowiedzialność karna na podstawie art. 178a § 4 kk wchodzi w grę wtedy, gdy poprzednie skazanie nie uległo jeszcze zatarciu. Zatarcie skazania następuje po upływie czasu określonego w art. 107 kk. Moment, w którym następuje zatarcie skazania, zależny jest od rodzaju kary. Jeżeli sąd orzekł karę grzywny, zatarcie skazania następuje po upływie roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. W przypadku, gdy sąd wymierzył karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania ma miejsce po upływie 3 lat od wykonania lub darowania tej kary albo od przedawnienia jej wykonania. W razie skazania na karę pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje po upływie 3 lat od wykonania lub darowania tej kary albo od przedawnienia jej wykonania. Zgodnie z art. 107 § 2 kk, sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli orzeczona kara więzienia nie przekraczała 3 lat, a skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego.

Artykuł napisany we współpracy z LexTraffic.pl