Już w sobotę Mistrzostwa Obornik w Kolarstwie Szosowym

w sobote mistrzostwa oborniki w kolarstwi szosowym jazda na czas kolarstwo oborniki

2 czerwca będziemy świadkami Mistrzostw Obornik w Kolarstwie Szosowym w jeździe na czas im. Sławomira Jakubiaka.

Tradycyjnie start i metę organizatorzy wyznaczyli w Obornikach przy DT Swiss Polska Sp. z o.o. ul. Towarowa 36. W związku z odbywającymi się w dniu 02.06.2018 roku Mistrzostwami Obornik w Kolarstwie Szosowym - Indywidualną jazdą na czas w godz. 10:00 - 16:00 zostaną CAŁKOWICIE ZAMKNIĘTE drogi, którymi będzie przebiegać trasa czasówki tj. Oborniki ul. Towarowa 36 → Rożnowo ul. Ks. Adama Schmidta → Rożnowo ul. Nad Strugą, Rożnowo ul. Łukowska. Dojazd do nieruchomości znajdujących się wzdłuż trasy będzie niemożliwy.

Zachęcamy do zgłaszania się do udziału w zawodach. Zapowiadana jest ciepła i słoneczna pogoda, więc warto też wybrać się na trasę, aby kibicować zawodnikom.

Szczegółowy regulamin Mistrzostw prezentujemy poniżej.

Regulamin Zawodów i Komunikat techniczny
Mistrzostwa Obornik w Kolarstwie Szosowym
- Jazda indywidualna na czas

1. CEL ZAWODÓW:

Współzawodnictwo kolarzy Masters w klasyfikacji Mistrzostw Obornik, oraz klasyfikacji PUCHARU POLSKI Komisji Masters PZKol;
Popularyzacja amatorskiego, sportowego kolarstwa szosowego oraz wykorzystania roweru do aktywnego wypoczynku;
Promocja Miasta i Gminy Oborniki

2. ORGANIZATORZY IMPREZY:
Stowarzyszenie OTS Motoklub Oborniki Sekcja Kolarska OTC, Ul. Droga Leśna 7, 64-600 Oborniki;
Współorganizatorzy:
Urząd Miejski w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki;
Obornickie Centrum Sportu, ul. Objezierska 2, 64-600 Oborniki;

3. TERMIN I MIEJSCE:
Sobota 2 czerwca 2018 r. Oborniki, ul. Towarowa na wysokości firmy DT Swiss Polska Sp. z o.o.
Biuro zawodów: teren firmy Dt Swiss Polska Sp. z o.o. Towarowa 36, 64-600 Oborniki

Kolejność startu:
Amatorzy - losowo

Uczestnicy posiadający licencję:
Kobiety - losowo;
Mężczyźni – losowo;

Odstępy czasowe pomiędzy startującymi uczestnikami - 1 min

4. PRZEBIEG TRASY:
START Oborniki ul. Towarowa (na wysokości firmy Dt Swiss Polska Sp. z o.o.) → Rożnowo ul. Ks. Adama Schmidta → Rożnowo ul. Nad Strugą → Rożnowo ul. Łukowska → Łukowo → Rożnowo ul. Łukowska → Rożnowo ul. Nad Strugą → Rożnowo ul. Ks. Adama Schmidta → Oborniki ul. Towarowa (na wysokości firmy DT Swiss Polska Sp. z o.o.) META; - długość trasy – 12,6 km
Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol – Kolarstwo Masters.

5. KATEGORIE WIEKOWE:

Zawodnicy licencją Masters + Cyklosport
Mężczyźni :
CM20 18-29lat
M30 30-39lat
M40 40-49lat
M50 50-59lat
M60 60-69lat
M70 70-79lat
M80 80 i więcej lat

KOBIETY:
CK20 18-29lat
K30 30-39lat
K40 40 i więcej lat

Amatorzy:
Rowery szosowe Rowery inne
K - open K - open
M - open M - open

O kategorii wiekowej zawodnika decyduje rocznik a nie dokładna data urodzenia.
Punkty do klasyfikacji będą liczone zgodnie z przepisami Komisji Master PZKol.
W kategorii Amator dopuszcza się wszystkich chętnych, którzy ukończyli 18 lat. Osoby pełnoletnie w biurze zawodów wypisują i zostawiają oświadczenie uczestnika.

6. ZGŁOSZENIA:
Uczestnictwo w zawodach jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
Zarejestrowanie się drogą elektroniczną przez stronę internetową
www.kolarstwo.oborniki.pl lub pod linkiem : https://www.t2w.pl/zapisy/8
Zarejestrowanie się w biurze zawodów w dzień imprezy, najpóźniej do godziny 10:00 oraz wypełnienie i dostarczenie Organizatorowi w dniu zawodów karty zgłoszeniowej.
Po upłynięciu wyznaczonej godziny nie będzie możliwości rejestracji;
W dniu imprezy, w biurze zawodów, należy podpisać oświadczenie o zgodzie na uczestnictwo w imprezie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Wpisowe wynosi dla kategorii 0-69 lat 60 PLN, dla kategorii 70 w wysokości 30 PLN, kategoria 80 – zwolnieni z opłat, Amatorzy - 35 zł.

Opłaty startowe należy wpłacać na Konto bankowe:
PKO BP 03 1020 4128 0000 1302 0120 6176
Z dopiskiem: Jazda na Czas oraz Imię i Nazwisko zawodnika lub w dniu zawodów;
W ramach wpisowego organizator zapewnia:
podstawowa opiekę medyczną na trasie zawodów,
koszulka Mistrza Obornik zgodnie z kategoriami wiekowymi
puchary dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach;

7. BEZPIECZEŃSTWO.
Wyścig będzie się odbywał przy zamkniętym ruchu drogowym. Trasę zabezpieczą funkcjonariusze POLICJI, STRAŻY MIEJSKIEJ oraz wolontariusze którzy w punktach kolizyjnych będą dbali o bezpieczeństwo kolarzy i użytkowników dróg.
Kierowcy pojazdów są zobowiązani podporządkować się poleceniom organizatora wyścigu i służbom porządkowym.

ORGANIZATOR KATEGORYCZNIE ZABRANIA JAZDY PO TRASIE WYŚCIGU KOLARZOM AKTUALNIE NIE BIORĄCYM UDZIAŁU W CZASIE ICH TRWANIA. ZAWODNIK ZAUWAŻONY NA TRASIE WYŚCIGU MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO ZAWODÓW LUB BĘDZIE ZDYSKWALIFIKOWANY.

8. NAGRODY.
Zwycięzcy w w/w kategoriach wiekowych otrzymują koszulki Mistrza Obornik, pierwszych trzech /też w kategoriach wiekowych puchary i medale.

9. KARY I PROTESTY.
Sędzia Główny może ukarać zawodnika zgodnie z Przepisami UCI i PZKol – Kolarstwo Masters.

Składanie protestów:
protesty składamy do Sędziego Głównego,
protesty będą przyjmowane tylko w formie pisemnej,
czas składania protestów: 0,5 godziny licząc od ogłoszenia nieoficjalnych wyników przez Komisje Sędziowską,
do protestu należy dołączyć kaucje wysokości 100PLN; kaucja przepada , jeżeli Komisja Sędziowska oddali protest uznając go za niezasadny,
rozpatrzenie protestów nastąpi w ciągu godziny licząc czas od ogłoszenia nieoficjalnych wyników.

10. DEKORACJA.
Zgodnie z art.1.2.112 Przepisów Sportowych do dekoracji mają obowiązek, po wyścigu zgłosić się zawodnicy - zwycięzca wyścigu i zawodnicy do 3 miejsca. Zawodnicy do dekoracji przystępują w strojach kolarskich.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W czasie wyścigu będzie działał elektroniczny pomiar czasu;
Organizator na trasie wyścigu nie dopuszcza wozów pomoc technicznej;
Sędziego Głównego wyznacza WZKol;
Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. Uczestnicy są zobowiązani ubezpieczyć się od NNW we własnym zakresie.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie, jak i ewentualne szkody i rzeczy zaginione.
Zawodnicy startują w kaskach ochronnych (obowiązują kask sztywne dot. to również kasków do jazdy ind. na czas) i na sprawnych technicznie rowerach.
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, chyba że warunki skutecznie uniemożliwią bezpieczne przeprowadzenie zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej".
Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom uczestniczącym w wyścigu niezbędne zabezpieczenie medyczne na czas trwania zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

Kontakt:
Leszek Kaźmierczak – przedstawiciel organizatora tel. 509 330 195;
Ratownicy KPP z Automobilklubu Wielkopolska Sebastian Budyła - zabezpieczenie medyczne – tel. 604 718 228;
Marek Brudnicki - koordynator służb porządkowych tel. 668 029 668

12. NAJBLIŻSZY SZPITAL:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpitalna 2, 64-600 Oborniki

plakat kolarze

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież