Biblioteka w Ryczywole zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

Biblioteka w Ryczywole ogłasza konkurs palstycznyGminny Ośrodek Kultury w Ryczywole oraz Biblioteka Publiczna zapraszają uczniów klas trzecich do udziału w konkursie pod hasłem "Legenda Ryczywołu - słowem i pędzlem malowana".

Celem konkursu jest m. in. przybliżenie legendy Ryczywołu. Dzieci, które chcą wziąć udział w konkursie zachęcamy do zapoznania się z poniższym regulaminem.


R E G U L A M I N Gminnego Konkursu Plastycznego „Legenda Ryczywołu – słowem i pędzlem malowana”

Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna ogłasza konkurs pod hasłem „Legenda Ryczywołu – słowem i pędzlem malowana”

( na podstawie legend; Nogalski Bernard – „Kronika Ryczywołu t.1 )


ORGANIZATORZY:

• Biblioteka Publiczna w Ryczywole.


CELE KONKURSU:

• przybliżenie uczestnikom konkursu legendy Ryczywołu

• kształtowanie postaw twórczych i kreatywności

• prezentacja własnych dokonań twórczych

• poszukiwanie nowych środków wyrazu


ADRESACI KONKURSU:

• Uczniowie klas kl. III szkół podstawowych


TECHNIKA I WYMIAR PRAC:

• Przedmiotem konkursu jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej, dowolną techniką (malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie itp.) na bloku technicznym w formacie A-3 (z wyłączeniem plasteliny oraz materiałów sypkich).

• Nie dopuszcza się prac zbiorowych.

• Prace wykonane przez uczniów mają być samodzielne.


TERMIN:

• Termin oddania prac upływa 20.05.2014r. (prace prosimy dostarczać do Biblioteki Publicznej w Ryczywole, Ryczywół 14, 64-630 Ryczywół).


OCENA PRAC:

• Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

• Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2014 r. w Bibliotece Publicznej w Ryczywole

• Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatorów .


OPIS PRAC:

• Opiekun wypełnia metryczkę pracy i przykleja na odwrocie pracy.

W metryczce zawarte są dane autora pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

• Każda praca powinna być opisana czytelnie wg wzoru pismem drukowanym


Imię i nazwisko …………………………………. kl. …………


Adres ………………………………………………………………….. ………………………………….


Tytuł utworu ………………………………….


Postanowienia końcowe :

• Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone – nie będą brane pod uwagę.

• Praca powinna być wykonana samodzielnie.

• Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.


Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) uczestnicy konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu danych osobowych uczestników podanych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.

• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez uczestników Konkursu.

• Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane prace na wystawę, pozostają do dyspozycji organizatorów.

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież