fbpx

Trwa remont objezierskiego Domu Kultury

Objezierski Dom Kultury ma być oddany do użytku jeszcze w tym roku.

Dom Kultury wpisany do rejestru zabytków i znajdujący się w zabytkowej przestrzeni związanej z Zespołem Pałacowo-Parkowym w Objezierzu od kliku lat przestał być użytkowany. Stan techniczny obiektu był katastrofalny i wymagał podjęcia gruntownych prac remontowych.

 

Gmina Oborniki przygotowała projekt pod nazwą: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację zabytkowego domu kultury w Objezierzu” i wystąpiła z sukcesem o dofinansowanie remontu w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020”.  Kwota dofinansowania to 792 214,83 zł, czyli 85% wartości całego projektu. 8 marca br. Burmistrza Obornik Tomasz Szrama podpisał umowę z wykonawcą prac wyłonionym w przetargu, czyli z konsorcjum firm:  Retro-Styl Sp. z o.o. z Poznania oraz JG-BUD z Daszkiewic.

Zakres prowadzonych prac  przewiduje jak najmniejszą ingerencję w zabytkową strukturę budowli oraz uwypuklenie zabytkowej, charakterystycznej treści obiektu poprzez przywrócenie form pierwotnych, ich odsłonięcie, przywrócenie pierwotnej kolorystyki wnętrza i naprawę zdegradowanych biologicznie i technicznie elementów. Obiekt oczyszczony został całkowicie z elementów wystroju wykonanego w latach 70-tych. Wykonany został nowy system wentylacji i ogrzewania (z likwidacją grzejników w sali).
Wyremontowane zostało pokrycie dachu w rejonach attyk wraz z korektą połączeń rynien i rur spustowych. Pod antresolą wykonane już zostały toalety dla publiczności. Obiekt zostanie wyposażony w nowe oświetlenie uwydatniające walory architektoniczne budynku. Poprzez realizację przedsięwzięcia obiektowi zostaną przywrócone funkcje kulturalne, a także służyć będzie on integracji społeczności lokalnej. 

Zakończenie prac jeszcze w tym roku.