fbpx

Przekazano instrumenty

Gmina Oborniki przekazała dzieciom instrumenty muzyczne.

W oparciu o wolę współpracy wyrażoną przez Fundację „Bahtałe Roma” z siedzibą w Poznaniu, w porozumieniu z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 4 im. UNICEF w Obornikach, jako placówki skupiającej w gminie Oborniki najliczniejszą grupę dzieci romskich, zorganizowano na terenie szkoły w okresie minionego roku szkolnego cykl muzycznych warsztatów.

Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestniczących dzieci i młodzieży, wobec czego podjęto decyzję o zawarciu z dniem 1 października 2018 r. porozumienia pomiędzy Szkołą Podstawową nr 4 im. UNICEF w Obornikach a Niepubliczną Szkołą Muzyczną I stopnia im. Miklosza Deki Czureji prowadzoną przez Fundację „Bahtałe Roma”, przedmiotem którego jest udostępnienie przez Szkołę im. UNICEF pomieszczeń na potrzeby nauki gry na instrumentach muzycznych. Nieodpłatne lekcje, w których uczestniczą zarówno dzieci romskie jak i polskie, prowadzą nauczyciele zatrudniani przez Fundację z wykorzystaniem instrumentów użyczonych przez organizatorów, jednak jak się okazało zainteresowanie uczestników przekroczyło możliwości Fundacji w tym zakresie.

Z myślą o zapewnieniu warunków do kształtowania i rozwoju indywidualnych umiejętności dzieci Gmina Oborniki złożyła wniosek w rządowym Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w celu pozyskania środków na zakup instrumentów brakujących oraz dodatkowych, dostosowanych rozmiarami do potrzeb młodszych dzieci. Dzięki otrzymanej dotacji udało się zapewnić zainteresowanym możliwość nauki gry na gitarach, skrzypcach i pianinach elektronicznych, wyposażonych w klawiatury wiernie imitujące funkcjonowanie tradycyjnych instrumentów. Realizowanie pasji i rozwijanie talentów młodych muzyków to nie jedyna wartość organizowanych zajęć. Wspólne uczestnictwo dzieci romskich i polskich poprzez rówieśniczą integrację sprzyja przełamywaniu stereotypów, będących często przyczyną społecznego wykluczenia dzieci romskiego pochodzenia.