fbpx

30-lecie nadania Bibliotece Publicznej w Obornikach imienia Antoniego Małeckiego

Obornicka biblioteka nosi imię Antoniego Małeckiego już 30 lat.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Oborniki nosi imię Antoniego Małeckiego od 15 września 1989 roku. 30 rocznica jest okazją do wspomnień. Te opublikowała na swojej stronie Biblioteka.

Rok, w którym obchodzimy 680-lecie istnienia Obornik, powoli dobiega końca. We wrześniu Biblioteka Publiczna w Obornikach miała ważny powód, by cofnąć się w czasie do wydarzeń, które miały miejsce równo 30 lat temu. 15 września 1989 roku, w ramach upamiętnienia dostojnego jubileuszu 650-lecia miasta, bibliotece nadano imię Antoniego Małeckiego. Stało się to dzięki staraniom wielu osób z Komitetu Obchodów 650-lecia miasta, oraz ówczesnej dyrektor biblioteki, Hilarii Brust.

Podczas okolicznościowego spotkania, które odbyło się w 30. rocznicę tych wydarzeń, pani Hilaria wspominała genezę pomysłu na uhonorowanie patronatem biblioteki prof. Małeckiego. Wybór syna ziemi obornickiej był z jednej strony konsekwencją działalności regionalnej, a z drugiej wynikał on z woli czytelników pragnących uczcić pamięć tego wielkiego Polaka. Po kilkumiesięcznych staraniach, decyzją Wojewody Poznańskiego nr 78/88 nadanie imienia stało się faktem.

Uroczystość, która odbyła się 15 września 1989 roku miała bardzo uroczystą oprawę. Jej najważniejszym punktem było odsłonięcie tablicy pamiątkowej z popiersiem Antoniego Małeckiego. Tablica został zaprojektowana przez znanego plastyka środowiska poznańskiego, doc. Józefa Stasińskiego, a jej prezentacja odbyła się przy akompaniamencie chóru młodzieżowego pod kierownictwem Józefa Czypka. Tablicę, która wcześniej znajdowała się na ścianie frontowej budynku, można dziś podziwiać w holu biblioteki. Jeszcze jedną ważną pamiątką, która pozostała po jubileuszu 650-lecia miasta jest gobelin z panoramą Obornik. Panorama do dziś budzi zainteresowanie wśród odwiedzających gmach przy ulicy Kopernika.

Antoni Małecki z całą pewnością jest godnym patronem biblioteki, a co najważniejsze - wybitną postacią związaną z ziemią obornicką. Urodzony 16 lipca 1821 r. w Objezierzu, Małecki był niekwestionowanym autorytetem moralnym i naukowym swoich czasów. Na kartach historii zapisał się jako Ossolińczyk, rektor Uniwersytetu Lwowskiego, jeden z najbardziej zasłużonych dla polskości i Polaków uczonych. Profesor Małecki był postacią legendarną, niestrudzenie stojącą na straży polskiego języka, polskiej literatury i polskiej kultury historycznej. Autor przełomowej "Gramatyki języka polskiego" w swoim długim i pracowitym życiu zasłynął bezkompromisową walką o czystość i poprawność mowy ojczystej. Antoni Małecki zmarł we Lwowie, 7 października 1913 r. i został pochowany na cmentarzu Łyczakowskim.

Biblioteka Publiczna w Obornikach przykłada szczególną wagę do gromadzenia pamiątek związanych ze swoim patronem. Do najcenniejszych należą publikacje: „Gramatyka historyczno-porównawcza języka polskiego” (Lwów, 1879); „Studya heraldyczne” (Lwów, 1890); „Grochowy wieniec czyli Mazury w Krakowskiem. Komedya w 4. aktach” (Lwów, 1897) oraz „Antoni Małecki (1821-1913)” napisał dr. Bronisław Gubrynowicz Profesor Wszechnicy im. kr. Jana Kazimierza we Lwowie (Lwów, 1920, Zakład Narodowy im. Ossolińskich).

W tym roku, nasze zbiory wzbogaciły się o oryginalny list Antoniego Małeckiego oraz o reprint Tygodnika „Kłosy” z roku 1874, w którym można znaleźć artykuł o naszym patronie autorstwa Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Ambicją obornickiej biblioteki jest propagowanie wiedzy o tej ważnej, acz nieco zapomnianej postaci. W przyszłym roku planujemy zorganizować konferencją naukową w Domu Kultury w Objezierzu w całości poświęconą Antoniemu Małeckiemu.