Skip to main content


17 przypadków zakażeń Legionellą w województwie wielkopolskim od początku roku

foto: Wielkopolski Urząd Wojewódzki
foto: Wielkopolski Urząd Wojewódzki

W związku z informacjami o zakażeniach Legionellą w województwie wielkopolskim wojewoda Michał Zieliński zwołał sztab kryzysowy. Spotkanie miało na celu określenie źródeł występowania bakterii oraz wypracowanie skutecznych działań zaradczych.

Z informacji przekazanych przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu wynika, że od początku roku w Wielkopolsce odnotowano 17 przypadków zakażenia Legionellą (stan na 28.08.2023), dwie osoby zmarły (jedna pod koniec stycznia, druga 25 sierpnia br.). Pod tym względem sytuacja w województwie nie odbiega od normy z lat poprzednich. Dodatkowo biorąc pod uwagę różny wiek tych osób (37 - 60 lat), tryb życia (wśród nich są osoby aktywnie fizycznie jak i osoby starsze pozostające w swoim domu od dłuższego czasu) oraz wykrycie Legionelli w różnych regionach Wielkopolski, nie można mówić o jednym skupisku bakterii.

- Mimo tych ustaleń zleciłem służbom sanitarnym, by każdy przypadek występowania bakterii lub choroby, którą mogła wywołać Legionella, został szczegółowo zbadany. Musimy mieć sytuację pod pełną kontrolą – podkreśla wojewoda Michał Zieliński.

Na polecenie wojewody wielkopolskiego pracownicy wydziału polityki społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu skontaktowali się dziś telefonicznie z dyrekcją wszystkich domów pomocy społecznej w Wielkopolsce. W żadnej z tych placówek nie potwierdzono występowania Legionelli czy objawów choroby u osób w nich przebywających.

Wojewoda wielkopolski przypomina również właścicielom bądź zarządcom podmiotów leczniczych, że są ustawowo zobowiązani do przeprowadzenia dwa razy roku badania jakości wody w kierunku występowania bakterii z rodziny Legionelli.

Szczególny apel kierowany do jest do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy nie mogą zapominać o systematycznym czyszczeniu klimatyzacji, sieci wodociągowej, przydomowych basenów, jacuzzi czy nawilżaczy powietrza.

Co roku w województwie wielkopolskim z powodu Legionellozy umiera od 5 do 7 osób.

 

Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk powołała Tomasza Tańskiego na stanowisko Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.
Premier Donald Tusk  na podstawie art. 28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wyznaczył z dniem 11 stycznia 2024 r. Beatę Dudzińską do pełnienia funkcji prezydenta miasta Piły do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego prezydenta.
Edukacja, ochrona środowiska i wzmacnianie roli kobiet w życiu społecznym – to trzy główne obszary, którym chce poświęcić swoją działalność nowa wojewoda wielkopolska.
Wiceminister Wiesław Szczepański wręczył powołanie na urząd wojewody wielkopolskiego Agacie Sobczyk.
Wywieś flagę powstańczą w hołdzie bohaterom – uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918–1919, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej!
Powołanie nowego rządu będzie skutkować zmianami wojewodów. Kto więc zastąpi Michała Zielińskiego?
10 grudnia 2023 r. wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany: