fbpx

Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa - konkurs dla wsi!

Zarząd województwa wielkopolskiego ogłosił nabór do etapu wojewódzkiego drugiej edycji konkursu "Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa". Czekają atrakcyjne nagrody finansowe oraz udział w edycji ogólnokrajowej konkursu. Zgłoszenia przyjmowane są do 23 stycznia 2023 roku.

Środki z funduszu sołeckiego od wielu lat wspierają rozwój lokalnych społeczności. Dzięki nim powstają miejsca wspólnego spędzania wolnego czasu, odnowione zostają opuszczone i zdewastowane miejsca, z których korzystają całe lokalne społeczności. Fundusz sołecki to instrument motywujący lokalne społeczności do przejmowania odpowiedzialności za rozwój swojego najbliższego otoczenia.

Pod koniec 2022 roku, zarząd województwa wielkopolskiego ogłosił nabór w ramach drugiej edycji etapu wojewódzkiego konkursu „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”. Celem konkursu jest promocja i popularyzacja inicjatyw finansowanych z funduszu sołeckiego, służących wzmocnieniu sołeckich wspólnot lokalnych i poprawieniu jakości życia na obszarach wiejskich. Etap wojewódzki konkursu „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa” organizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest okazją do zaprezentowania osiągnięć swojej miejscowości oraz zdobycia nagrody finansowej. Awans do etapu ogólnokrajowego konkursu jest okazją do zaprezentowania przed szerokim gronem odbiorców z całego kraju jak zmienia się wielkopolska wieś.

W 2021 zwycięzca etapu Wielkopolskiego zgłoszony przez sołectwo Łagiewniki Kościelne z gminy Kiszkowo pn. "Odtwarzamy „Kipę” - lodową wyspę na stawie w Łagiewnikach Kościelnych" zwyciężył w etapie krajowym - mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski

Etap wojewódzki konkursu skierowany jest do wszystkich sołectw z terenu województwa wielkopolskiego, które w latach 2010-2022 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny z czego udział nie może być mniejszy niż 40%.

W ramach konkursu przewidziane zostały nagrody finansowe. Laureat I miejsca otrzyma 7 tys. zł, II miejsca 5 tys. zł, natomiast III miejsca 3 tys. zł. Dodatkowo projekt, który zajmie pierwsze miejsce w konkursie wojewódzkim zostanie zgłoszony do VI ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa” organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie.

źródło: UMWW w Poznaniu