fbpx

Zostań radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Foto: sejmink woj. wielkopolskiego

W 2023 roku zorganizowane zostaną wybór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, będzie to pierwsza kadencja.

Powołana w tym celu Komisja Wyborcza ogłosiła nabór wniosków na Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji. Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego składać się ma z 39 radnych, przedstawicieli młodzieży z Województwa Wielkopolskiego. Sejmik stanowić będzie organ o charakterze konsultacyjnym, doradczym oraz inicjatywnym.

Radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego może zostać mieszkaniec województwa wielkopolskiego, który najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2023 roku ukończy 15 lat i nie przekroczy 20 roku życia. Nabór odbywać się będzie od 2 stycznia – 28 lutego 2023 roku.

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy dla kandydata na Radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego;
  • rekomendacja samorządu uczniowskiego szkoły, której kandydat jest uczniem lub samorządu studenckiego uczelni, której jest studentem lub organizacji pozarządowej z terenu województwa wielkopolskiego, w której działalność jest zaangażowany;
  • samodzielnie napisana praca na temat Wielkopolska moich marzeń – Moja praca na rzecz Województwa Wielkopolskiego(do 4 000 znaków);
  • zgoda na kandydowanie oraz sprawowanie mandatu Radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – w przypadku kandydata niepełnoletniego wymagana jest również zgoda rodzica lub opiekuna prawnego;
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz upublicznienie koniecznych informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym – w przypadku kandydata niepełnoletniego wymagana jest również zgoda rodzica lub opiekuna prawnego;

W Obornikach od wielu lat działa przy burmistrzu Młodzieżowa Rada, jej aktualni i byli członkowie doskonale nadają się na kandydatów do rady wojewódzkiej, zachęcamy więc ich do dokonania zgłoszenia!

 

Pliki do pobrania: