fbpx

Programy mieszkaniowe ze środków PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pakietu programowego „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” uruchomił dwa nowe programy: „Dostępne mieszkanie” oraz „Mieszkanie dla Absolwenta”.

„Nowe programy to szansa dla osób z niepełnosprawnością ruchową, które są ograniczone przez bariery architektoniczne i z ich powodu nie mogą być aktywne. To także nowe możliwości dla tych, którzy chcą rozpocząć samodzielne życie zawodowe po zakończeniu edukacji” – komentuje Anna Skupień, dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON.

W ramach programu „Dostępne mieszkanie” osoby z niepełnosprawnością mogą uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na wolne od barier architektonicznych. Z kolei w ramach programu „Mieszkanie dla Absolwenta” osoby z niepełnosprawnością, niezależnie od typu ukończonej szkoły, mogą ubiegać się o dofinansowanie do wynajmu mieszkania na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia.

Oba programy realizowane są przez samorządy powiatowe, tj. powiatowe centra pomocy rodzinie oraz miejskie ośrodki pomocy rodzinie. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia.