Skip to main content

Programy mieszkaniowe ze środków PFRON

| MP | Wielkopolska

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pakietu programowego „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” uruchomił dwa nowe programy: „Dostępne mieszkanie” oraz „Mieszkanie dla Absolwenta”.

„Nowe programy to szansa dla osób z niepełnosprawnością ruchową, które są ograniczone przez bariery architektoniczne i z ich powodu nie mogą być aktywne. To także nowe możliwości dla tych, którzy chcą rozpocząć samodzielne życie zawodowe po zakończeniu edukacji” – komentuje Anna Skupień, dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON.

W ramach programu „Dostępne mieszkanie” osoby z niepełnosprawnością mogą uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na wolne od barier architektonicznych. Z kolei w ramach programu „Mieszkanie dla Absolwenta” osoby z niepełnosprawnością, niezależnie od typu ukończonej szkoły, mogą ubiegać się o dofinansowanie do wynajmu mieszkania na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia.

Oba programy realizowane są przez samorządy powiatowe, tj. powiatowe centra pomocy rodzinie oraz miejskie ośrodki pomocy rodzinie. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia.

Zmiana komisarza w Pile

Premier Donald Tusk  na podstawie art. 28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wyznaczył z dniem 11 stycznia 2024 r. Beatę Dudzińską do pełnienia funkcji prezydenta miasta Piły do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego prezydenta.

Pierwszy dzień pracy nowej wojewody wielkopolskiej Agaty Sobczyk

Edukacja, ochrona środowiska i wzmacnianie roli kobiet w życiu społecznym – to trzy główne obszary, którym chce poświęcić swoją działalność nowa wojewoda wielkopolska.

Agata Sobczyk nowym wojewodą wielkopolskim

Wiceminister Wiesław Szczepański wręczył powołanie na urząd wojewody wielkopolskiego Agacie Sobczyk.

105 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Wywieś flagę powstańczą w hołdzie bohaterom – uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918–1919, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej!

Kto zastąpi Michała Zielińskiego?

Powołanie nowego rządu będzie skutkować zmianami wojewodów. Kto więc zastąpi Michała Zielińskiego?

10.12.2023 – zmiana rozkładu jazdy - co nowego dla naszych Podróżnych?

10 grudnia 2023 r. wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany:

Gala finałowa Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Z rodziną najlepiej” -  IV edycja oraz Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego  „Rodzinne przysmaki”

Oba konkursu promują wartości rodzinne i wspólne spędzanie czasu. Pomagają w budowaniu więzi społecznych, a przede wszystkim przynoszą radość z udziału w czymś wyjątkowym. W trakcie uroczystości wojewodę wielkopolskiego Michała Zielińskiego reprezentowała I wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestra...