fbpx

Finansowe wsparcie dla wielkopolskich samorządów z Funduszu Pomocy dla Ukrainy

Jak podaje biuro prasowe Wojewody Wielkopolskiego na terenie naszego województwa funkcjonuje 258 punktów zakwaterowania dla obywateli Ukrainy utworzonych przez województwo oraz jednostki samorządowe. Schronienie znalazło w nich około 10 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy.

Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do dziś blisko 3 mln osób przyjechała do Polski z Ukrainy od wybuchu wojny. Z tego szacowana liczba obywateli Ukrainy, która znalazła schronienie w Wielkopolsce wynosi blisko 200 tys. osób, z czego około 45% osób z tej liczby przebywa w Poznaniu i w powiecie poznańskim.

- W pozostałych częściach województwa rozkłada się to różnie, zależne jest to od kwestii gospodarczych, rozwoju przemysłu i tego, gdzie wcześniej przebywali obywatele Ukrainy. Spora liczba uchodźców znajduje się w powiecie szamotulskim, kaliskim oraz konińskim – poinformował wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Urząd Wojewódzki podaje, że łącznie do wielkopolskich samorządów trafiło 57 533 185 zł, przeznaczonych na realizację zadań związanych z kryzysem uchodźczym spowodowanym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Środki Funduszu Pomocy przekazane dotychczas jednostkom samorządu terytorialnego zostały przeznaczone m.in. na refundację wydatków poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe (644 tys. zł), realizację zobowiązań wynikających z 16 porozumień zawartych przez wojewodę wielkopolskiego z jednostkami samorządu terytorialnego ( 526 tys. zł), czy też realizację poleceń wydanych przez wojewodę wielkopolskiego powiatom (1, 89 mln zł). W ramach wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przeznaczono już ponad 15,4 mln zł na podstawie ponad 4 tys. złożonych wniosków.

Największa część środków w ramach Funduszu Pomocy została przeznaczona na wypłatę świadczeń w obszarze pomocy społecznej – ponad 39 mln zł. Ponadto obywatele Ukrainy złożyli ponad 54 tys. wniosków o jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł.

Do dziś w Wielkopolsce wydano 92 tys. numerów PESEL. W całej Polsce ta liczba oscyluje w granicach miliona. W wielkopolskich przedszkolach i szkołach uczy się około 18 tys. ukraińskich dzieci.  

źródło i foto: Urząd Wojewódzki w Poznaniu