fbpx

Zakończyła się kontrola starego dworca PKP w Poznaniu

We wtorek, 5 kwietnia 2022 r., o godzinie 13:00 zakończyła się kontrola starej części dworca PKP w Poznaniu, w której znajdzie się poczekalnia dedykowana dla uchodźców z Ukrainy.

Podczas kontroli obecni byli przedstawiciele Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Poznaniu, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Dyrekcji PKP oraz przedstawiciele wolontariuszy.

Z powyższych czynności jeszcze zostaną sporządzone stanowiska na piśmie będące podstawą do udostępnienia powierzchni starego dworca przez PKP. Obecnie prowadzone są działania mające na celu przeniesienie do budynku punktu informacyjnego podległego wojewodzie wielkopolskiemu, który został uruchomiony 26 lutego w holu Dworca Głównego w Poznaniu. Dodatkowo podejmowane są czynności zmierzające do zabezpieczenia w nowej przestrzeni miejsca do działań prowadzonych przez wolontariuszy w celu zapewnienia nieprzerwanego świadczenia pomocowego dla przybywających na poznański dworzec obywateli Ukrainy.