Skip to main content

Sprawniejsze połączenia kolejowe na linii Wągrowiec- Gołańcz – Bydgoszcz

foto: www.plk-sa.pl
foto: www.plk-sa.pl

Projekt rewitalizacji trasy między Wągrowcem a granicą Wielkopolski to krok do zapewnienia lepszego dostęp do kolei dla wszystkich podróżnych oraz  sprawniejszych połączeń regionalnych i dalekobieżnych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą. Dokumentacja za blisko 3,5 mln zł z dofinansowaniem w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego będzie gotowa w II poł. 2023 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zleciły przygotowanie projektu rewitalizacji linii Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa firmie PTB Ingenieurbüro für Planung, Technologie und Bauüberwachung Magdeburg GmbH Spółka z o.o. Wykonawca za blisko 3,5 mln zł z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego określi szczegółowy zakres i optymalne rozwiązania planowanej inwestycji.

Efektywnie wykorzystywane środki budżetowe i unijne zapewniają lepsze podróże dalekobieżne i regionalne. Podpisana umowa na opracowanie projektu dla linii Wągrowiec – granica Wielkopolski to zapowiedź dogodniejszych podróży w Wielkopolsce i w kierunku Bydgoszczy. Zwiększamy rolę kolei, jako sprawnego i ekologicznego środka transportu w codziennych i okazjonalnych podróżach. Dzięki naszej inicjatywie przewoźnicy regionalni mogą efektywnie obsługiwać połączenia międzyregionalne – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Projekt, który przybliża rewitalizację linii między Wągrowcem, Gołańczą a granicą regionu wpisuje się w inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. służące poprawie połączeń w Wielkopolsce i województwie kujawsko-pomorskim. Efektem będą większe możliwości kolei i dogodny dostęp do pociągów na kolejnych kilometrach linii  – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

Zlecona dokumentacja poprzedza inwestycję, która zapewni sprawne podróże. Na ok. 30 km odcinku od Wągrowca do granicy województwa będzie nowy tor. Odtworzony zostanie niewykorzystywany od 2004 r. szlak Gołańcz – Panigródz. Projekt przewiduje, że zrewitalizowana trasa umożliwi przejazdy z prędkością 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h dla towarowych. Poziom bezpieczeństwa na stykach toru z drogami podniesie przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych. Dzięki nowoczesnym urządzeniom sterowania oraz budowie mijanek w Roszkowie Wągrowieckim i Grylewie linią przejedzie więcej pociągów – możliwe będzie przygotowanie lepszej oferty przez przewoźników.

csm Tablica z nazwa stacji Wagrowiec pociag stojacy przy peronie fot.Radek Sledzinski 819bdefafd 1

Podróżni wygodnie wsiądą do pociągów ze zmodernizowanych peronów na 6 stacjach i przystankach, m.in. Kobylec, Grylewo i Gołańcz. W Wągrowcu mieszkańcy zyskają nowy przystanek w rejonie ul. Rogozińskiej. Na przebudowanych peronach przewidziano m.in. wiaty, ławki i jasne oświetlenie. Wszystkie obiekty będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Uzyskanie zleconego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektu dla „Rewitalizacji linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa” planowane jest w II poł. 2023 r. Po zapewnieniu finansowania dokumentacja umożliwi realizację inwestycji, przewidywanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021- 2027.

Koleją z Poznania przez Gołańcz do Bydgoszczy

Uzupełnieniem prac w Wielkopolsce jest przygotowywana rewitalizacja linii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na opracowanie studium i projekt planowanych prac. Dokumentacja, przy wykorzystaniu środków UE z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostanie przygotowana do końca 2023 r.

Inwestycja przewiduje modernizację peronów i przystosowanie niewykorzystywanego obecnie odcinka granica regionu – Kcynia do obsługi pociągów pasażerskich. Przepustowość trasy zwiększy budowa mijanki między Kcynią a Nakłem nad Notecią. Dzięki przedsięwzięciu możliwe będą przejazdy pociągów pasażerskich z Poznania do Bydgoszczy przez Kcynię.

Zmiana komisarza w Pile

Premier Donald Tusk  na podstawie art. 28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wyznaczył z dniem 11 stycznia 2024 r. Beatę Dudzińską do pełnienia funkcji prezydenta miasta Piły do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego prezydenta.

Pierwszy dzień pracy nowej wojewody wielkopolskiej Agaty Sobczyk

Edukacja, ochrona środowiska i wzmacnianie roli kobiet w życiu społecznym – to trzy główne obszary, którym chce poświęcić swoją działalność nowa wojewoda wielkopolska.

Agata Sobczyk nowym wojewodą wielkopolskim

Wiceminister Wiesław Szczepański wręczył powołanie na urząd wojewody wielkopolskiego Agacie Sobczyk.

105 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Wywieś flagę powstańczą w hołdzie bohaterom – uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918–1919, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej!

Kto zastąpi Michała Zielińskiego?

Powołanie nowego rządu będzie skutkować zmianami wojewodów. Kto więc zastąpi Michała Zielińskiego?

10.12.2023 – zmiana rozkładu jazdy - co nowego dla naszych Podróżnych?

10 grudnia 2023 r. wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany:

Gala finałowa Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Z rodziną najlepiej” -  IV edycja oraz Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego  „Rodzinne przysmaki”

Oba konkursu promują wartości rodzinne i wspólne spędzanie czasu. Pomagają w budowaniu więzi społecznych, a przede wszystkim przynoszą radość z udziału w czymś wyjątkowym. W trakcie uroczystości wojewodę wielkopolskiego Michała Zielińskiego reprezentowała I wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestra...