Komunikat Zarządu OKS

W związku ze zwołaną na wniosek grupy radnych, Nadzwyczajną Sesją Rady Miejskiej na dzień 4 kwietnia 2013 roku, w celu podjęcia próby odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Obornikach, Zarząd OKS Ziemi Obornickiej podjął decyzję o odstąpieniu od zamiaru przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej.

Na uwagę zasługuje fakt, iż pod naciskiem opinii publicznej oraz powiadomienia przez OKS w Obornikach o zamiarze przeprowadzenia referendum, blisko połowa radnych zrozumiała swój błąd i podjęła próbę jego naprawy. Wobec powyższego niecelowe i niesprawiedliwe byłoby pociąganie do odpowiedzialności także tych radnych, którzy potrafili podjąć refleksję, zrozumieć swój błąd, co więcej, przyznać się do niego i dochowali wierność ślubowaniu radnego.

Jednocześnie podtrzymujemy swój krytyczny stosunek do wydarzeń z ostatnich miesięcy . W dalszym ciągu uważamy, że wcześniejsze nie przyjęcie rezygnacji Przewodniczącego Rady Miejskiej z pełnionej funkcji godzi w dobre imię społeczności obornickiej i może grozić całemu miastu i gminie poważnymi konsekwencjami.

Deklarujemy, że Obywatelski Komitet Samorządowy nie ustanie w działaniach zmierzających do jak najszybszego wyjaśnienia całej sprawy dla dobra obornickiego samorządu.

Zarząd Obywatelskiego Komitetu Samorządowego
Ziemi Obornickiej

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.

Kod antyspamowy
Odśwież