20 mln zł za 6 km ścieżki rowerowej!

Wartość kosztorysowa ścieżki rowerowej z Obornik do Żernik wyniosła 20 mln zł!

Gmina Oborniki wsparła finansowo Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w przygotowaniu projektu ścieżki rowerowej z Obornik do Żernik wzdłuż drogi nr 187. Dokumentacja została przygotowana do końca roku 2018. Przed inwestorem teraz ubieganie się o zezwolenie na realizacje inwestycji, a potem rozpoczęcie procedury przetargowej. Przeraża jednak kwota kosztorysu. Za 6 km ścieżki naliczono 20 mln zł. 

O inwestycji wypowiedziała się dla naszego Portalu Zastępca Dyrektora WZDW w Poznaniu Kinga Hedrych:

... opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 pomiędzy Obornikami i Żernikami zakończyło się w grudniu 2018 roku. Wartość kosztorysowa zadania na odcinku o długości 6 km wynosi niemal 20 mln zł. W tym roku WZDW wystąpi do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Rozpoczęcie procedury przetargowej będzie możliwe dopiero po uzyskaniu decyzji ZRID, co jest procesem długotrwałym (może trwać ok. sześciu miesięcy). Z uwagi na powyższe, w chwili obecnej nie możemy więc określić terminu rozpoczęcia prac budowlanych. Ponadto, z uwagi na szacowane, wysokie koszty budowy ścieżki, wynikające z szerokiego zakresu prac do wykonania (konieczność wykonania przepustów, budowy kanalizacji deszczowej, budowy i przebudowy oświetlenia drogowego, przebudowy i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej), należy się spodziewać, że realizacja zadania będzie etapowa.

Kwota kosztorysowa jest szokująca. Niestety coraz więcej samorządów decyduje na odstąpienie od dużych inwestycji. O postępie w realizacji budowy ścieżki będziemy informować na bieżąco.

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież