fbpx

Spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W dniu 12 grudnia 2018 r. odbyło się kwartalne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK), któremu przewodniczył Zastępca Przewodniczącego PZZK, Inspektor WSOiZ ppłk rez. Mariusz Fliciński.

W spotkaniu uczestniczyli szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz pracownicy starostwa powiatowego realizujący zadania w ramach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W trakcie posiedzenia Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach Bogdan A. Jeran zapoznał z „Planem zimowego utrzymania dróg powiatowych na sezon 2018 / 2019” oraz wskazał na główne zagrożenia mogące zaistnieć w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych takich jak silne opady śniegu i marznące opady deszczu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach mgr Marian Fiksa przedstawił informację nt. aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Powiecie Obornickim. Z przekazanych danych wynika, iż na terenie powiatu odnotowano (w stosunku do analogicznego okresu w 2017 roku) mniej przypadków zachorowań na choroby zakaźne.

Kolejnym punktem spotkania było uzgodnienie tematyki posiedzeń PZZK  na nadchodzący rok.  Zastępca Przewodniczącego poinformował o zatwierdzeniu przez Wojewodę Wielkopolskiego nowego „Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Obornickiego”.  Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku posiedzenia, Zastępca Przewodniczącego dokonał podsumowania działalności PZZK w mijającym roku oraz podziękował uczestnikom za aktywne uczestnictwo i dotychczasową realizację zadań.