fbpx

Świąteczny klimat podczas sesji Obornickiej Rady Miejskiej

Obornicka Rada Seniorów w świątecznej atmosferze obradowała podczas drugiej sesji.

Grudniowa II Sesja ORS upłynęła w atmosferze wigilijnej choinki, zapalonych świec, kolęd i życzeń świąteczno-noworocznych. Część pierwsza sesji skoncentrowana była na sprawach merytorycznych. Radni zajęli się omówieniem i podjęciem następujących uchwał :

  • przyjęcie Programu Działania Obornickiej Rady Seniorów na lata 2018 – 2022,
  • ustalenie dyżurów radnych w siedzibie UM i w Klubie Senior + ,
  • zwiększenie ilości punktów – „Skrzynek pomysłów i wniosków seniorów”, które będą umiejscowione w 6 punktach miasta,
  • ustalenie grup roboczych Obornickiej Rady Seniorów,
  • informacja Przewodniczącego ORS o podjętej uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu ORS: dotyczy zwiększenia składu Prezydium ORS.

Druga część to Spotkanie Opłatkowe Obornickiej Rady Seniorów i zaproszonych Gości, którzy współpracują z Obornicką Radą. Spotkanie uświetnili swoją obecnością: Starosta Powiatu – Zofia Kotecka, Wicestarosta- Waldemar Cyranek Burmistrz Obornik – Tomasz Szrama, Przewodniczący Rady Miejskiej – Paweł Drewicz, Ks. Dziekan – Józef Kamzol, Ks. Proboszcz Zbigniew Urny, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej – Maria Pilarska, Prezes UTW – Edward Mączyński, Prezes PZERiI – Zofia Matelska, Dyrektor OPS – Hanna Kniat – Szymańska, Komendant KPP – Wojciech Spychała, Prezes Gminnego Koła Sołtysów – Aleksandra Łukaszyk, Opiekun Klubu Senior+ – Alina Nadstaga, Dyrektor OOK – Adam Krasicki, Dyrektor OCS – Jacek Okpisz, Kierownik Biura Promocji i Sportu – Krzysztof Sroka. Podniosłość świątecznego nastroju uświetniła grupa artystów wraz z Panią Alicją Reich. Świąteczne życzenia dla Wszystkich złożył przewodniczący Eugeniusz Kierstan.

Następnie popłynęły życzenia świąteczne od Starosty Powiatu, Księdza Dziekana, Burmistrza Obornik oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej. Wspólny śpiew kolęd, przy akompaniamencie gitary prowadził Ks. Proboszcz Zbigniew Urny. Wspólne łamanie się opłatkiem, pozwoliło zebranym złożyć wzajemnie życzenia. Tradycyjne świąteczne ciasto, owoce oraz wymiana upominków, dopełniła podniosłość tej uroczystości.