fbpx

W Rogoźnie polityczna klęska urodzaju

Wybory samorządowe w gminie Rogoźno nie przyniosły żadnych zmian. To jednak tylko pozorne wrażenia.

21 października 2018 roku wybory w Rogoźnie przyniosły zaskakujące wyniki. Na stanowisku Burmistrza Rogoźna, ani w składzie Rady Miejskiej nie zaszły żadne zmiany personalne. Gminą przez 5 lat rządził nadal będzie Roman Szuberski, który otrzymał blisko 80% poparcia. Rada Miejska składa się z tych samych osób. W jej skład, podobnie jak 4 lata temu, weszli: Adam Nadolny, Roman Kinach, Longina Kolanowska, Katarzyna Erenc-Szpek, Łukasz Zaranek, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Ewa Wysocka, Henryk Janus, Sebastian Kupidura, Paweł Wojciechowski, Maciej Kutka, Hubert Kuszak, Zbigniew Chudzicki oraz Bartosz Perlicjan. Łatka, Nikodem i Wysocka kandydowali z KWW Dla Dobra Mieszkańców. Reszta reprezentowała KWW SKO Nasza Gmina - Nasz Powiat. 

Brak zmian okazał się nienajlepszym rozwiązaniem dla burmistrza Romana Szuberskiego. Doświadczeni radni pokazali, że gdy zostawi im się wolną rękę to pójdą własną drogą. Brak zdecydowanych reakcji przed wyborami, przymykanie oczu na wyczyny niektórych radnych złożyły się na przyczyny rozpadu głównego klubu. KWW SKO Nasza Gmina - Nasz Powiat rozpadł się na 2 grupy. Radni zrzeszeni w klubie Rogoźno - Nasza Gmina liczyli 7 osób, a Nasza Gmina z Henrykiem Janusem 5. Osobiste animozje, ale i także ambicje spowodowały, że radni Henryka Janusa szybko znaleźli wspólny język z najmniejszym klubem - Dla Dobra Mieszkańców. Mając 8 głosów mogą wiele. Wybrali swojego Przewodniczącego Rady Miejskiej Macieja Kutkę oraz jego zastępców: Pawła Wojciechowskiego i Huberta Kuszaka. Szefami komisji zostali wybrani także radni z koalicji dwóch mniejszych klubów: Krzysztof Nikodem, Sebastian Kupidura, Henryk Janus i Jarosław Łatka.

Burmistrz Roman Szuberski został w tej sytuacji bez wpływu na działanie Rady. Ma przy sobie 7 wiernych radnych. Są to: Adam Nadolny, Roman Kinach, Longina Kolanowska, Katarzyna Erenc-Szpek, Łukasz Zaranek, Zbigniew Chudzicki i Bartosz Perlicjan. To jednak za mało, aby móc wpływać na decyzje Rady. Trudno, aby zmieniło się to w najbliższym czasie. Radni z klubu Nasza Gmina zostali nazwani zdrajcami, a łącząc się z grupą Dla Dobra Mieszkańców pokazali wyraźnie jaki mają cel. Roman Szuberski musi wiedzieć, że będzie miał spośród nich kontrkandydata w wyborach na Burmistrza Rogoźna w 2023r.