fbpx

Blisko rozbiórki wiaduktów. Co z pieszymi?

W związku z budową obwodnicy Obornik i planem rozbiórki wiaduktów SKANSKA przedstawiła schematy organizacji ruchu dla pieszych.

Od połowy sierpnia trwają prace związane z budową obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki. Wykonawcą inwestycji jest firma Skanska. Zadanie pod nazwą „Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki w systemie zaprojektuj i wybuduj” obejmuje realizację dwukierunkowej drogi wojewódzkiej o długości ok.1,2 km – obwodnicy Obornik. W ramach inwestycji powstanie również rondo na skrzyżowaniu z drogami wojewódzką nr 178 (ul. Czarnkowska) i gminną (ul. Kubiaka). Drogowcy wybudują także most na rzece Wełnie oraz przeprowadzą rozbiórkę i budowę nowego wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej (ul. Staszica). Rozebrany zostanie także wiadukt w ciągu drogi krajowej nr 11. W jego miejscu powstanie rondo turbinowe. Prace przy realizacji obwodnicy obejmą także budowę lub przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, kolidujących sieci infrastruktury technicznej oraz modernizację pozostałych dróg publicznych, w tym ulic Łopatyńskiego oraz połączenia ulic Drużbickiego oraz Żwirki i Wigury.

Prace przy budowie obwodnicy postępują zgodnie z harmonogramem. W trakcie trwania prac została wprowadzona organizacja ruchu zgodna z zatwierdzonym projektem.

Zakończenia prac na rondzie na ul. Czarkowskiej wraz z przywróceniem swobodnego ruchu pieszych jest planowane na połowę stycznia 2019 roku. Dokładny termin jest uzależniony od kilku czynników, m.in. otrzymania pozwoleń na wyłączenia oraz odbiory robót branżowych przez gestorów sieci.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców zostało zorganizowane i odpowiednio oznaczone tymczasowe przejście przez teren budowy zgodnie z przedstawionym poniżej schematem (rysunek 1). W trakcie budowy przejście to może ulec modyfikacjom w zależności od sytuacji i rodzaju aktualnie prowadzonych prac.

Rys. 1 Schemat przejścia dla pieszych w obrębie ronda na ul. Czarnkowskiej

Na połowę grudnia br. planowane jest rozpoczęcie rozbiórki wiaduktu na ulicy Staszica. Dokładna data rozpoczęcia tych prac jest uzależniona od pozostałych robót na budowie, m.in. rozbiórki wiaduktu na drodze krajowej nr 11 i zaawansowania budowy mostu na Wełnie.

W trakcie tych prac zostanie zorganizowane i odpowiednio oznaczone tymczasowe przejście przez teren budowy zgodnie z przedstawionym poniżej schematem (rysunek 2). Przejście to może ulec modyfikacjom w zależności od sytuacji na budowie i rodzaju aktualnie prowadzonych prac. Zakończenie budowy nowego wiaduktu planowane jest na początek maja 2019 r.

Rys. 2 Schemat przejścia dla pieszych przy budowie wiaduktu na ul. Staszica

W pierwszym tygodniu grudnia br. przewidywane jest wprowadzenie tymczasowego objazdu podczas rozbiórki dojazdów oraz wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 11. Dokładna data rozpoczęcia tych prac jest uzależniona od kilku czynników, m.in. otrzymania pozwoleń na wyłączenia oraz odbiory robót branżowych przez gestorów sieci oraz pozostałych robót na budowie. Utrudnienia w tym rejonie będą trwały do końca kwietnia 2019 roku.

Kierowców i pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Zgodnie z umową projekt zakończy się w czerwcu 2019 r. Wartość prac to 14,4 mln zł.