fbpx

Będą burzyć wiadukty w Obornikach

Pod koniec listopada rozpocznie się rozbiórka wiaduktu na ul. Staszica w Obornikach.

Budowa obwodnicy po torach wronieckich przebiega w szybkim tempie. Na ul. Czarnkowskiej powstaje rondo, a wykonawca przygotowuje się już do kolejnego etapu inwestycji. Szczegóły przekazała nam Kinga Hedrich - Z-ca Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu:

... zgodnie z przedstawionym przez wykonawcę harmonogramem robót przy budowie obwodnicy Obornik, rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Staszica ma rozpocząć się 26 listopada br. Po niej nastąpi z kolei rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. 11 Listopada. Przed rozpoczęciem tych robót wykonany zostanie tymczasowy objazd – jadąc od strony Piły zjazd na ul. Staszica, następnie drogą tymczasową zjazd na nowo budowane rondo i podjazd drogą tymczasową z włączeniem przed ulicą Kowanowską.

Inwestor zastrzega, że jest to termin planowany. Może ulec zmianie.

obwodnica tory wronieckie