fbpx

Nowy Pomnik Ofiar Sybiru i Katynia w Rogoźnie

Prymas Polski abp Wojciech Polak poświęcił w Rogoźnie nowy Pomnik Ofiar Sybiru i Katynia w Rogoźnie.

Pomnik upamiętniający Ofiary Sybiru i Katynia został uroczyście poświęcony przez Prymasa Polski abpa Wojciecha Polaka. Uroczystość odbyła się we wtorek 9 października 2018 roku, na pl. Jana Pawła II, gdzie obecnie ustawiono "nowy" Krzyż. Inicjatorami powstania nowego pomnika upamiętniającego „Zesłańców Sybiru i Ofiary Katynia” są przedstawiciele Związku Sybiraków w Rogoźnie, a autorem projektu monumentu i jego wykonawcą jest syn sybiraczki pan Mieczysław Zienkiewicz.

Pomnik w swej surowej bryle wskazuje na okrucieństwo sowieckich oprawców ofiar Katynia i na trudne warunki życia, jakich doznali Sybiracy. Żeliwne szyny nawiązują do wagonów kolejowych, w których odbywała się podróż Zesłańców na nieludzką ziemię – Syberię. Na prawej ścianie wyryto hasło „Zmarłym wieczną pamięć, żyjącym pojednanie”. Centralną część stanowi krzyż opleciony drutem kolczastym symbolizującym pustkę i brak nadziei. Pomnik ma przypominać przyszłym pokoleniom o tragicznych wydarzeniach w historii Polski, o mordach i masowych deportacjach Polaków.

Uroczystość przed pomnikiem rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowego przez Rogozińską Orkiestrę Dętą. Następnie dyrektor RCK Marcin Matuszewski przywitał przybyłych i oddał głos Prezesowi Związku Sybiraków Koło w Rogoźnie Zygmuntowi Strenczakowi. Przedstawiciel Związku przypomniał kilka ważnych faktów z kart historii, podziękował wszystkim zaangażowanym w powstanie pomnika i poprosił Prymasa Polski o uroczyste poświęcenie monumentu. Abp Wojciech Polak, który w ten dzień wizytował parafię Ducha Świętego w Rogoźnie, w krótkiej homilii dla zebranych pod pomnikiem podkreślił fakt, że tego typu miejsca są bardzo potrzebne.  Katyń, Sybir i inne miejsca to dowody na to, do czego może dojść człowiek, jeżeli jest pozbawiony miłości. Skutki Katynia i zesłań to efekt działań ludzi bez dekalogu i ewangelii sumienia. (…) Prymas nawiązał do słów, jakie widnieją na pomniku wskazując, by głównym walorem tego miejsca była pamięć, która nie dopuści do podobnych zbrodni.

W spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele Związku Sybiraków z Rogoźna, Chodzieży, Piły, Obornik i Trzcianki; przedstawiciele władz samorządowych Gminy: Burmistrz Roman Szuberski, Zastępca Burmistrza Renata Tomaszewska, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Paweł Wojciechowski oraz Radni Rady Miejskiej; przybyłe delegacje, poczty sztandarowe oraz zgromadzeni goście i mieszkańcy miasta. Uroczystość pod pomnikiem zakończył odegrany na żywo Hejnał Rogoźna i Hymn Sybiraków. Po złożeniu wiązanek kwiatów i zapaleniu zniczy zebrani udali się na mszę świętą, by w modlitwie oddać hołd ofiarom Sybiru i Katynia.