fbpx

Radny przeprosił Wójt Ryczywołu

Ryczywolski radny przeprosił Wójt Ryczywołu za wpis na swoim profilu społecznościowym.

Radny Łukasz Krzyśko za zamieszczoną na swoim profilu społecznościowym wypowiedź na temat niewywiązywania się z obowiązków Wójt Ryczywołu Renatę Gembiak-Binkiewicz przeprosił za swoje słowa. Uczynił to na ostatniej sesji Rady Gminy Ryczywół, ale i też w internecie:

Nawiązując do mojej wypowiedzi zamieszczonej na portalu społecznościowym Facebook w dniu 17 listopada 2016 roku, dotyczącej niewywiązywania się z obowiązków przez Panią Wójt Ryczywołu Renatę Gembiak-Binkiewicz, wynikających z artykułu 238 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej: 1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,  2) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania - do dnia15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, informuje, iż w mojej wypowiedzi podałem nieprawdziwe informacje, co było efektem złej interpretacji wskazanego powyżej artykułu. Ponadto informuję, iż Pani Wójt złożyła projekt budżetu na 2017 rok w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 15 listopada 2016 r. do właściwej Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Radni otrzymali wspomniany projekt wraz z pozostałą dokumentacją po dniu 21 listopada 2016 roku. Zamieszczenie "postu" nie miało w żadnej mierze na celu naruszenia dóbr osobistych oraz dobrego imienia Pani Renaty Gembiak-Binkiewicz. Za wszelkie niedogodności wynikające z mojej wypowiedzi najmocniej przepraszam. Jednocześnie deklaruję dalszą chęć współpracy z Panią Wójt dla dobra mieszkańców Gminy Ryczywół.