Umowa na modernizację obornickiego targowiska podpisana

Targowisko miejskie w Obornikach doczeka się w końcu modernizacji.

Już wkrótce rozpocznie się przebudowa obornickiego targowiska. W piątek, 6 lipca Burmistrz Obornik Tomasz Szrama podpisał umowę z wykonawcą inwestycji firmą POL-BUD Ryszarda Polnika ze Stęszewa.

Od 19 lipca targowisko zostanie przeniesione na teren Obornickiego Ośrodka Kultury. W związku ze zmianami mieszkańcy będą mogli skorzystać ze specjalnie uruchomionych w dni targowe dodatkowych połączeń komunikacyjnych. 

W ramach inwestycji wymieniona zostanie nawierzchnia placu. Powstanie nowy budynek administracyjno-socjalny z wiatą handlową oraz 8 wolnostojących wiat drewnianych. W budynku znajdą się miedzy innymi: pomieszczenia administracyjne oraz nowe toalety. Ponadto planuję się stworzenie dogodnych dojść z ulicy Chłopskiej, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz modernizację oświetlenia.

Utworzenie nowych miejsc handlowych przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości i poprawy konkurencyjności produktów rolnych. Nowe targowisko wpłynie korzystnie na estetykę Obornik oraz jakość życia mieszkańców.

Gmina na przebudowę pozyskała prawie milion złotych dofinansowanie w ramach operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.

Na etapie przygotowania dokumentacji, oraz aplikowania o środki zewnętrzne, obornicki samorząd mógł liczyć na pomoc Posła na Sejm RP  Krzysztofa Paszyka i Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego.

  1. TYTUŁ OPERACJI

Przebudowa  targowiska miejskiego w Obornikach

  1. CELE OPERACJI

Cel w ramach PROW na lata 2014-2020, w który wpisuje się operacja

Poprawa konkurencyjności  producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy  producentów oraz organizacje międzybranżowe (3 A)

2.2. Cel planowanej operacji

Cel: Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości  i konkurencyjności producentów rolnych oraz poprawa warunków sprzedaży bezpośredniej poprzez przebudowę targowiska miejskiego w Obornikach.

Utworzenie miejsc handlowych bezpośrednio przyczyni się do  rozwoju przedsiębiorczości i poprawy konkurencyjności producentów rolnych. Projekt poprawi  jakość funkcjonowania po stronie producentów towarów rolno-spożywczych oraz handlowców, umożliwi lepszą prezentację towarów, a tym samym wpłynie na ich wyeksponowanie i ułatwi promocję. Ponadto,  wpłynie korzystnie na estetykę miejscowości i jakość życia mieszkańców.

 Kwota dofinansowania: 996.791,00zł   

 

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież