fbpx

Czy gminy będą nakładać mandaty za niezgłoszenie źródła ciepła?

30 czerwca 2022 upłynął termin składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw nałożony na wszystkich właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych.

Czy gminy będą nakładać mandaty na osoby lub zarządców, którzy nie dopełnili obowiązku? Na powyższe pytanie wszystkie gminy z naszego powiatu przedstawiły stanowisko w którym nie widzą obecnie konieczności nakładania kar.

Wg opinii przedstawionej przez gminę Rogoźno przepisy ustawy nie przewidują bezwzględnego karania osób, które nie złożyły deklaracji. Aby jednak uniknąć ewentualnej kary należy jak najszybciej to zrobić. Cały czas można to wykonać poprzez formularz na stronie internetowej lub dostarczenie pisemnie wypełnionej deklaracji do gminy. W opinii gminy Ryczywół  - złożenie deklaracji po terminie 30.06.2022 nie podlega karze, jeżeli nastąpiło przed dniem, w którym wójt lub burmistrz powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia!

Cały czas trwają jeszcze prace związane z wprowadzaniem deklaracji złożonych do urzędów gmin w formie tradycyjnej. W obecnej chwili (stan na 1.08.22) liczba zarejestrowanych deklaracji tylko nieznacznie wzrosła w stosunku do 30.06. 2022:

zrodla coepla 01 08 2022

Zachęcamy więc do jak najszybszego złożenia deklaracji!!!!