fbpx

Budowa zamku w Stobnicy może być kontynuowana.

Trwające od sierpnia postepowanie w sprawie budowy zamku w Stobnicy zakończyło się. W poniedziałek 30.11.2020, Urząd Wojewódzki poinformował o swojej decyzji. Wojewoda uznał ważność zgody na budowę, mino, że postępowanie wykazało, że decyzja starosty obornickiego została wydana z naruszeniem prawa.

Wojewoda wielkopolski przeprowadził postępowanie w związku ze sprzeciwem prokuratora okręgowego i wnioskiem RDOŚ w Poznaniu. Decyzja wojewody zapadła 30 listopada br. 

W toku postępowania służby wojewody potwierdziły naruszenie prawa przez starostę obornickiego w części zarzutów prokuratora. Starosta wydał decyzję, pomimo że inwestor nie przedłożył decyzji środowiskowej dla projektowanych parkingów i nie potwierdził prawa inwestora do dysponowania Kanałem Kończak na cele budowalne. Kanał Kończak jest własnością skarbu państwa - przekazuje Tomasz Stube, rzecznik wojewody wielkopolskiego. Z uwagi na dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych, znowelizowane prawo budowlane i upływ czasu wojewoda wielkopolski nie stwierdził nieważności decyzji starosty obornickiego. Wojewoda decyzję w sprawie Stobnicy przekaże poznańskiej prokuraturze jako stronie postępowania.

Starosta wydał decyzję, pomimo że inwestor nie przedłożył decyzji środowiskowej dla projektowanych parkingów i nie potwierdził prawa inwestora do dysponowania Kanałem Kończak na cele budowalne. Kanał Kończak jest własnością skarbu państwa - wyjaśnia Tomasz Stube.

Od wydanej przez wojewodę decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Decyzja powyższa oznacza, że budowa zamku może być kontynuowana. Nie zakończyło się jednak dochodzenie w sprawie odpowiedzialności urzędników Starostwa, którym zarzuca się m.in. nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. W trakcie postępowania zatrzymano 7 osób.