Kolejna umowa na roboty budowlane w ramach Projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej została podpisana

Kolejna umowa na roboty budowlane przez PWiK w Obornikach sp. z o.o. w ramach Projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej została podpisana.

W środę, 8 stycznia 2020 r. Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. Tomasz Augustyn podpisał umowę na realizację kolejnego zadania w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 - "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach". Umowa dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach. Jest to jedna z pierwszych tak dużych instalacji na terenie Gminy Oborniki. Kontrakt obejmuje budowę 1000 szt. paneli fotowoltaicznych wraz z wpięciem do sieci energetycznej, ogrodzeniem terenu i drogą dojazdową na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach po stronie południowej - od strony rzeki Warty. Generalnym Wykonawcą inwestycji jest firma Cezary Bielak „Aktiv Elektronik” „Agregaty Polska” „Pompy Polska” z siedzibą w Poznaniu. Jeżeli warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia budowy będą sprzyjające prąd z energii słonecznej popłynie z końcem sierpnia br.

Budowa elektrowni ma na celu zwiększenie udziału zużywanej energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym przedsiębiorstwa. Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do obniżenia ilości zakupywanej energii z sieci elektroenergetycznej, a tym samym obniżenie kosztów oczyszczania ścieków komunalnych. Wybudowana elektrownia słoneczna zabezpieczy dostawy energii niezbędnej do oczyszczania ścieków w ok. 20-25%. Instalacja fotowoltaiczna jest elementem realizowanej przez PWiK w Obornikach umowy o dofinansowanie projektu pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap". Całkowita wartość Projektu wynosi 17.488.957,47 zł brutto z czego 63,75% (wartości netto) jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, co stanowi kwotę 9.128.699,11 zł.

pwik oborniki

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież