fbpx

Odznaczenie dla Kamila Walensiaka (foto)

Kamil Walensika został odznaczony medalem "Uchronić od zapomnienia".

Wyjątkowy medal nadaje kapituła złożona z osób związanych ze sportem motorowodnym ze Żnina i Poznania. Przewodzi jej Alina Wójtowicz - córka Komandora Józefa Kowalkiewicza. To wyjątkowe wyróżnienie trafiło w ręce Kamila Walensiaka. Odebrał je osobiście podczas V Żnińskiego Ogólnopolskiego Zjazdu Działaczy Sportu Motorowodnego. 

Pamiątkowe medale podczas Zjazdu przekazano także Burmistrzowi Rogożna oraz kierownikowi Muzeum Regionalnego w Rogoźnie Angelice Pilarskiej. W imieniu pierwszego wyróżnienie od prezesa Żnińskiego Towarzystwa Kulturalnege Stefana Czarneckiego odebrał Sekretarz Gminy Rogoźno Marek Jagoda, a w drugim przypadku uczyniła to Renata Tomaszewska.

fot. Kamil Walensiak, Gmina Rogoźno