Obradowali radni z Gminy Ryczywół

Rada Gminy Ryczywół obradowała juz po raz XIII w obecnej kadencji.

XIII Sesja Rady Gminy Ryczywół miała miejsce w dniu 6 listopada 2019 roku. Po sprawach regulaminowych głos zabrała Radna Rady Powiatu -  p. Anna Nowicka, która wypowiedziała się na temat planowanej inwestycji - remontu drogi Gorzewo – Ryczywół. Poinformowała również o wniosku, który złożyła w imieniu OSP Ryczywół, dotyczącym przebudowy chodnika przy ul. 6 Stycznia.

W dalszej części obrad Informacje o działalności międzysesyjnej przedstawili Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy oraz przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
i przewodniczący Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska.  Przewodniczący Rady i Wójt złożyli informację o oświadczeniach majątkowych radnych i kierowników jednostek organizacyjnych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole - p. Krystyna Skrzypek oraz Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ludomach - p. Ziemowit Chudziński przedstawili informacje o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.

Po krótkiej przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do podejmowania uchwał zgodnie z porządkiem obrad.

W wolnych głosach i wnioskach poruszono m.in. temat współpracy z powiatem, a także temat budynku po szkole w Lipie. Obrady Sesji zakończono o godz. 13:15

Transmisja z obrad Sesji dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.

Kod antyspamowy
Odśwież

b0-mainbody-baner2