fbpx

Obornickie dożynki gminne w Lulinie?

Oborniccy sołtysi mają kolejną naradę za sobą.

W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach 13 listopada spotkali się sołtysi. Podczas narady z udziałem burmistrza Tomasza Szramy podejmowano wiele bieżących spraw. Oprócz nich podjęto decyzję o organizacji balo sołtysów. Ten ma się odbyć w styczniu. Dwa miesiące później sołtysi chcą pojechać do Amsterdamu i zobaczyć m.in. kwitnące orchidee. 

Zgłoszona została też propozycja organizacji dożynek gminnych w 2020 roku. Swój akces zgłosiło Sołectwo Lulin poprzez osobę sołtys Agnieszki Muchy.

Spotkanie opłatkowe zaplanowano na 18 grudnia.