fbpx

Anna Jęśko wybrana Sołtysem Ryczywołu

Anna Jęśko zostala wybrana nowym Sołtysem Ryczywołu.

Wybory nowego sołtysa zorganizowane zostały 27 września. Zebranie wyborcze zwołał Wójt Gminy Ryczywół Henryk Szrama po rezygnacji z funkcji gospodarza wsi Ewy Knopczyk. Nowe wybory sołtysa i rady sołeckiej odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury.

Decyzją mieszkanców Ryczywołu sołtysem wybrana została Anna Jęśko. Kontrkandydatką była Anna Pieczek. Sołtysa Ryczywołu będzie wspierała Rada Sołecka w składzie: Krzysztof Piechowiak, Filip Nowak, Anna Pieczek, Marlena Sell, Marzena Sosińska, Alicja Wiśniewska oraz Mikołaj Woźniak. W zebraniu uczestniczyło 80 mieszkańców Ryczywołu.

Nowym władzom Ryczywołu życzymy wielu pomysłów na rozwój swojej miejscowości.