Duże inwestycje PWiK (foto)

Od ubiegłego roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap” dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Na dzień dzisiejszy na trzech kontraktach trwają intensywne prace budowlano-montażowe.

W ramach zadania „Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków - ul. Spacerowa w Obornikach” wykonawca zakończył prace związane z czyszczeniem i zabezpieczaniem konstrukcji betonowej komór gdzie dopływają ścieki z centrum miasta. Obecnie prowadzone są prace związane z montażem nowych rurociągów technologicznych wraz z układami pompowymi.

Na kontrakcie „Budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową” posadowiono już 25 słupów żelbetowych. We wrześniu rozpoczął się montaż konstrukcji stalowej oraz prace związane z odtworzeniem zniszczonej w trakcie robót nawierzchni pod wiatą.

W ramach zadania „Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Nieczajnie, Gmina Oborniki” zakończono większość prac związanych z utwardzeniem dróg wewnętrznych, budową zbiornika wód popłucznych oraz ociepleniem budynku. Obecnie trwają prace wewnątrz budynku polegające na kompleksowej modernizacji technologii uzdatniania wody.

Wszystkie prace na realizowanych kontraktach prowadzone są zgodnie z harmonogramami. Przypomnijmy, że całkowita wartość projektu to 17.488.957,47 zł brutto z czego 63,75% (wartości netto) jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, co stanowi kwotę  9.128.699,11 zł.

Materiał współfinansowany ze środków Funduszu Spójności

 

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież