fbpx

Zamieszane wokół dofinansowania drogi Tarnowo - Karolewo

Rogozińscy radni zastanawiają się nad dołożeniem środków do budowy drogi powiatowej Tarnowo-Karolewo.

Ostatnio pisaliśmy dobre informacje dla gmin i całego powiatu, że w ramach funduszu dróg lokalnych przyznane zostały dofinansowania na budowy dróg. Między innymi dotyczy to dróg Długiej i Seminarialnej w Rogoźnie. Dofinansowanie trafiło też na budowę drogi powiatowej Tarnowo-Karolewo. Tak dużych środków z budżetu Państwa na budowy dróg w naszym powiecie i gminach dawno nie było.

Jednocześnie Powiat Obornicki i Gmina Rogoźno otrzymały pisma od Wojewody Wielkopolskiego, żeby przedłożyli m.in. uchwały rad o zabezpieczeniu wkładów własnych na te drogi.

W Rogoźnie na wniosek Burmistrza zwołana została sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej. Sesja dotyczy przeznaczenia środków na powyższe drogi i ze względu na krótki termin na uzupełnienie dokumentów, rozpoczęła się o godz. 6.45. Niestety do tej pory (jest godzina 14.30) Sesja Rady Miejskiej w Rogoźnie nie zakończyła się.

Wiadomo już, że Gmina Rogoźno chce dołożyć pieniądze do budowy ul. Długiej i Seminarialnej w Rogoźnie.

Tak prosto nie jest już w przypadku dołożenia się do drogi powiatowej Tarnowo-Karolewo. Tutaj radni się podzielili i grupa 8 radnych na czele z przewodniczącym i wiceprzewodniczącymi Rady, przewodniczący komisji stałych Rady, w tym radni z terenu obejmującego Tarnowo i Karolewo, są przeciwni dofinansowaniu budowy drogi.

Z dyskusji wynika, że mocno za dofinansowaniem budowy drogi Tarnowo-Karolewo i za rozwiązaniem problemów drogowych mieszkańców tego terenu był Burmistrz Rogoźna Roman Szuberski oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Renata Tomaszewska, a także radni: Zbigniew Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Longina Kolanowska, Roman Kinach, Adam Nadolny, Bartosz Perlicjan i Łukasz Zaranek. Podstawowym argumentem z ich strony było rozwiązanie problemów z dojazdem dla mieszkańców, dojazdem do szkół oraz aż 80% dofinansowanie budowy tej drogi przez Wojewodę.

Pozostała ósemka radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie miała szereg obiekcji w stosunku do dofinansowania budowy drogi Tarnowo-Karolewo, które były przez nich bardzo aktywnie i emocjonalnie wysuwane.

Dyskusja czy dofinansować, potrzebną drogę dla mieszkańców trwała ponad dwie godziny i została przerwana przez wiceprzewodniczącego rady Huberta Kuszaka do godziny 16.00.

Z tego względu istnieje zagrożenie, czy droga Tarnowo-Karolewo będzie w ogóle budowana.

Po 16.00 zobaczymy, jak w sprawie dofinansowania zagłosuje Rada Miejska w Rogoźnie.

Zapraszamy do obejrzenia sesji na żywo w internecie.