fbpx

Żegnamy Tadeusza Gartnera

Z przykrością informujemy, że zmarł Tadeusz Gaertner, szanowany oborniczanin, społecznik, długoletni działacz Związku Harcerstwa Polskiego w Obornikach.

 

Druh harcmistrz Tadeusz Gaertner wstąpił do ZHP w 1947 r. i przez wiele lat był czynnym instruktorem Hufca ZHP im. harcmistrza Jana Miękusa w Obornikach. W hufcu pełnił funkcje: drużynowego 13. Żeglarskiej Drużyny Harcerskiej, Z-cy Komendanta Hufca, członka Komendy i Komendanta Hufca. Był członkiem Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich i opiekunem wielu prób instruktorskich. Druh Tadeusz Gaertner był też wspaniałym wychowawcą szerokiej rzeszy żeglarzy, organizatorem i komendantem wielu obozów żeglarskich, spływów, zgrupowań obozów harcerskich. Jako komendant hufca wystąpił z inicjatywą nadania hufcowi imienia harcmistrza Jana Miękusa. Był inicjatorem i organizatorem remontu stanicy harcerskiej w Kowanówku.

 

Ogromną wagę Pan Tadeusz przywiązywał do podtrzymania pamięci historycznej. Był autorem projektu obelisku poświęconego patronowi hufca oraz członkom Szarych  Szeregów powiatu obornickiego. W marcu tego roku z jego inicjatywy  ustawiono tablicę poświęconą pamięci antykomunistycznej akcji młodych oborniczan z 1946 roku.

 

Tadeusz Gaertner był osobą zawsze chętną do pomocy i wspierania różnych inicjatyw społecznych, życzliwą, dzielącą się swoim doświadczeniem i pomysłami z innymi. Za swoją działalność został odznaczony Krzyżem Zasługi dla ZHP i Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 2008 roku przyznano mu medal „Zasłużony dla Ziemi Obornickiej”.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 19 sierpnia w Rożnowie w Kościele Św. Katarzyny, o godz 13.00, następnie na cmentarzu parafialnym w Obornikach.