fbpx

Ekspresowa S5 Poznań - Wronczyn jeszcze w tym roku

W 2019 roku Generalna Dyrekacja Dróg i Autostrad chce oddać do użytku kolejne odcinki drogi ekspresowej S5.

Dwie jezdnie S5 Poznań - Wronczyn w standardzie drogi ekspresowej w IV kwartale br. to cel, jaki GDDKiA zrealizuje podczas najbliższych miesięcy. Zgodnie z Prawem zamówień publicznych Generalna Dyrekcja dokonuje jeszcze wyboru brakujących wykonawców robót niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie prawej jezdni S5 na tym odcinku.

Stan obecny

Po tym jak GDDKiA odstąpiła od umowy z Wykonawcą S5 Poznań- Wronczyn, konsorcjum firm w składzie TOTO S.p.A. Construzioni Generali (Lider) i Vianini Lavori S.p.A (Partner), podjęła działania mające na celu zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa. Przejęła ochronę placu budowy oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu. Powierzyła też wykonanie kluczowych robót nowym Wykonawcom. Trwa inwentaryzacja wykonanych robót oraz zgromadzonych materiałów budowlanych. Wszystko po to, aby w IV kwartale br. obie jezdnie zostały udostępnione dla kierowców w standardzie drogi ekspresowej.  

Aktualnie prowadzone są prace związane z oznakowaniem poziomym oraz montażem barier i ekranów przeciwolśnieniowych na przejściu dla zwierząt. Niedługo rozpoczną się także prace związane z dokończeniem drogi zbiorczej nr 2 celem umożliwienia przełożenia na nią obecnego ruchu z S5 na granicy kontraktów S5 Poznań-Wronczyn oraz Wronczyn-Kościan.

Zmiana organizacji ruchu i postępowanie przetargowe na jezdnię lewą

Jezdnia lewa została udostępniona do ruchu w grudniu 2018 r. Zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na użytkowanie pozostały jeszcze do wykonania ostatnie prace wykończeniowe. Wkrótce zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na dokończenie tych właśnie prac na jezdni lewej S5. Wykonanie prac będzie możliwe dopiero wtedy, kiedy ruch zostanie przełożony na jezdnię prawą, na której prace zostaną niedługo zakończone. Planujemy, że przełożenie ruchu nastąpi w sierpniu br.

Wielkopolska S5 w IV kwartale 2019

Pozostałe dwa odcinki S5 przebiegające przez województwo wielkopolskie od Wronczyna poprzez Kościan do Radomicka o łącznej długości około 35 kilometrów, planowane są do oddania do ruchu również w IV kwartale br. 

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Poznań - Radomicko jest dofinansowana ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.