fbpx

Gmina Ryczywół ma dofinansowanie na 5 stref aktywności

Gmina Ryczywół otrzymała dofinansowanie na 5 Otwartych Stref Aktywności.

W dniu 21 maja br. Ministerstwo Sportu i Turystyki przedstawiło protokół z oceny formalno-merytorycznej zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Niezmiernie miło nam poinformować, że złożony w marcu br. przygotowany przez Natalię Janus - Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju wniosek o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019” został oceniony pozytywnie. Wobec powyższego Gminie Ryczywół zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 94 800,00 zł, co stanowi 50% szacowanej wartości zadania.
W ramach programu na terenie gminy jeszcze w tym roku powstanie 5 Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Dąbrówka Ludomska, Ninino, Tłukawy, Wiardunki i Zawady. Strefy zostaną zrealizowane w wersji podstawowej obejmującej: siłownię plenerową (minimum 6 urządzeń), strefę relaksu obejmującą urządzenia do gier edukacyjnych, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz zagospodarowanie w zieleń.