GDDKiA zakończyła spotkania informacyjne

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w Poznaniu informuje o zakończeniu etapu związanego ze spotkaniami informacyjnymi na temat przebiegu drogi ekspresowej S11.

GDKKiA oficjalnie informuje o zakończeniu spotkań informacyjnych:

Zakończyliśmy spotkania informacyjne z mieszkańcami gmin, na terenie których wyznaczone zostały przebiegi nowej drogi ekspresowej S11 o łącznej długości około 300 km na terenie województwa wielkopolskiego.

Wszystkim Uczestnikom przeprowadzonych konsultacji dziękujemy za konstruktywne spotkania, poświęcony czas i cenne uwagi.

Podczas spotkań, przedstawiliśmy rozpatrywane warianty przebiegu drogi S11, położenie węzłów oraz projektowaną obsługę komunikacyjną terenu przyległego.  Mieszkańcy otrzymali ankiety dzięki którym mogli wyrazić swoje opinie na temat preferencji dot. przebiegu drogi, jak również zgłosić uwagi i wnioski dotyczące proponowanych rozwiązań projektowych. Dotychczas zebraliśmy ponad 8 tysięcy ankiet i petycji, które nadal spływają. Łącznie odbyliśmy 22 spotkania z licznie zebranymi przedstawicielami lokalnej społeczności.  Podróż po drodze krajowej nr 11 rozpoczęliśmy od najbardziej oddalonych na północ od Poznania miejscowości, a zakończyliśmy na południowym odcinku przyszłej S11 w Wielkopolsce. Przedstawialiśmy mieszkańcom projektowane odcinki:

  • Szczecinek –Piła
  • Ujście –Oborniki
  • Oborniki –Poznań ( wraz z obwodnica Obornik)
  • Kórnik- Ostrów Wielkopolski       
  • Ostrów wielkopolski - Kępno

Po otrzymaniu wszystkich ankiet i na ich podstawie, zostanie opracowany Raport ze spotkań informacyjnych, który będzie przedstawiał preferencje społeczeństwa dla przebiegu inwestycji w poszczególnych gminach, jak również będzie zawierał postulaty i wnioski zgłaszane przez mieszkańców. Do wszystkich wniosków społecznych, w raporcie, znajdzie się  odniesienie Projektanta i Inwestora wraz z informacją o możliwości ich uwzględnienia w procesie projektowym lub uzasadnieniem braku takiej możliwości.

W końcowej fazie etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ),  wyniki ankiet zostaną uwzględnione w analizie wielokryterialnej (kryterium społeczne). Analiza ta, uszereguje procedowane warianty drogi ekspresowej S11 z uwzględnieniem kryteriów technicznych, społecznych, środowiskowych, ekonomicznych oraz związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego (BRD)..

Na końcowym etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym, odbędzie się posiedzenie Zespołu i Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych z udziałem m.in. przedstawicieli społeczeństwa (władz samorządowych). Obradujący wytypują preferowany wariant przebiegu drogi, wskazany następnie we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ostateczne zatwierdzenie preferowanego wariantu drogi nastąpi w decyzji DŚU.

Dziękujemy każdej osobie, która zechciała wziąć udział w spotkaniu i podzielić się z nami spostrzeżeniami.

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.

Kod antyspamowy
Odśwież

b0-mainbody-baner2