fbpx

Sołtysa wybierano także w Laskowie

14 marca wybory sołeckie odbyły się także w Laskowie.

W czwartek informowaliśmy o wyborach w Wargowie (Angelika Nowaczyk) i Słonawach (Marek Wąsowicz). Tego samego dnia zebranie odbyło się w Laskowie. W spotkaniu tym uczestniczył burmistrz Roman Szuberski oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Obornickiego Renata Tomaszewska.

Wczoraj wieczorem jedynym kandydatem był Daniel Gracz. To jemu przypadł zaszczyt i obowiązek czuwania nad rozwojem wsi przez kolejne 4 lata. Ze swojej strony życzymy wielu sukcesów.