fbpx

Wtorek dniem sesji w Rogoźnie

Wtorek 29 stycznia jest dniem obrad Rady Miejskiej w Rogoźnie.

W środę 30 stycznia sesja RM odbędzie się w Obornikach. Na dziś zwołał sesję przewodniczący Maciej Kutka. 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV i V sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
 5. Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.
  • wystąpienia zaproszonych gości.
 6. Sprawozdanie z programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rogoźno.
 7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 9. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie