Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie

W środę 26 września odbędzie się LXIX Sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

26 września  2018 roku (środa) o godzinie16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie zaplanowano kolejnę sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Proponowany porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Wręczenie dyplomu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej”.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołu z LXVII, LXVIII sesji  VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

5.       Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej    w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.

6.       Stan bezpieczeństwa mieszkańców gminy i powiatu.
- wystąpienia gości i dyskusja.

7.       Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 na terenie gminy Rogoźno.
- wystąpienia gości, dyskusja.

8.       Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2018 roku.
- dyskusja.

9.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)    zmiany Uchwały Nr LXVI/566/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania ze ścieżki spacerowo – rowerowej „Promenada”,

b)    utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie i nadanie mu Statutu,

c)     zmiany Uchwały Nr XXVII/258/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016r., w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźnie i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie i nadania statutu,

d)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego tryby zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,

e)     ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogoźno,

f)      nadania nazwy dla ciągu pieszo – jezdnego, łączącego ulicę Wąską z ulicą Nową w Rogoźnie

g)    wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – części działki nr 1443/12 obręb Rogoźno,

h)       zmian w budżecie gminy Rogoźno na rok 2018,

i)         zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2037.

10.   Sprawozdanie i stopień zaawansowania prac związanych z przebudową Pl. Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie.

11.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

12.   Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

14.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15.    Interpelacje i zapytania radnych.

16.    Wolne głosy i wnioski.

17.   Zakończenie.

                             

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.

Kod antyspamowy
Odśwież