Zgnilec amerykański pszczół na terenie powiatu obornickiego

zgnilec amerykanski pszczol w powiecie obornickim

Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Obornikach informuje o wystąpieniu ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu obornickiego w miejscowości Słomowo.

Dnia 24 sierpnia 2017 r. zostało wydane rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 25/2017. Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem również część powiatu obornickiego została uznana za obszar zapowietrzony.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego

na obszarze zapowietrzonym nakazuje się:

  • Wykonanie przeglądu pasiek przez urzędowego lekarza weterynarii
  • Niezwłoczne zgłaszanie przypadków zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na zgnilec amerykański pszczół do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach.

na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

  • Organizowania targów lub wystaw z udziałem pszczół
  • Przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu, bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach przypomina, że zgnilec amerykański pszczół zgodnie z załącznikiem 2 pkt 22) ustawy   z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2014 poz. 1539   ze zm. ) jest chorobą zakaźną zwierząt podlegającą obowiązkowi zwalczania. Zgodnie z art. 42 ww. ustawy w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt […], posiadacz zwierzęcia jest zobowiązany m. in. do niezwłocznego zawiadomienia o tym organu Inspekcji Weterynaryjnej, albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach informuje, że zgodnie z art. 49 ww. ustawy za […] rodziny pszczele (pszczoła miodna Apis mellifera) zabite z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za zwierzęta padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa. Jednakże odszkodowanie może być wypłacone jedynie wówczas gdy posiadacz zwierząt wywiązał się z obowiązków określonych w art. 42 i 49 ustawy.

Za nieprzestrzeganie i niewykonanie nakazów i zakazów określonych w drodze rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego nakładane będą kary pieniężne zgodnie z art. 85 aa ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2014 poz. 1539 ze zm.)

Podstawowe informacje o chorobie

Zgnilec amerykański pszczół  jest chorobą larw pszczelich wywołaną przez bakterię Paenibacillus larvae. Zakażenie wywołują tylko formy przetrwalnikowe. Zarodniki kiełkują po 24 godzinach od dostania się do przewodu pokarmowego larw. Początkowo rozmnażają się powoli, dopiero po zasklepieniu komórki następuje właściwy rozwój choroby, spowodowany szybkim przybywaniem form wegetatywnych. Najpierw dochodzi do uszkodzenia nabłonka i ściany jelit, później wszystkich narządów wewnętrznych. Po 9 dniach od zakażenia zaczynają powstawać przetrwalniki. Czerw zamiera w pierwszych 2-3 dniach po zasklepieniu komórki. Zamarła larwa wiotczeje, zmienia barwę najpierw na żółtą, później na żółtobrązową, a po ok 3 tygodniach zmienia się w brązową, lepką, ciągliwą masę. W następnych dwóch tygodniach masa ta gęstnieje i daje się wyciągać (przy pomocy zapałki lub patyczka) w cienkie, długie (nawet do kilkunastu cm) nitki. Ma ona charakterystyczny zapach kleju stolarskiego. Potem (po 5-6 tygodniach od zakażenia) masa ta zmienia się w ciemnobrązowy strupek, ściśle przylegający do dna komórki. Po dodaniu wody zamienia się on ponownie w ciągliwą masę. Ponieważ choroba przebiega na czerwiu zasklepionym, często przez pierwsze kilka tygodni pozostaje niezauważona. 3-5 tygodni po zakażeniu na zasklepach komórek z zamarłym czerwiem pojawiają się ciemne plamki, zlewające się po pewnym czasie w jedną, dużą plamę. Później zasklepy komórek zapadają się i tworzą się w nich otworki. Po około 6 tygodniach również pszczoły wygryzają otworki w zasklepie, później odsklepiają całkowicie komórki i starają się usunąć z nich martwy czerw, przez co przyjmuje on wygląd rozstrzelonego. U martwych poczwarek w ostatnim stadium rozkładu do wnętrza komórki wystaje narząd gębowy, który tworzy charakterystyczny „języczek”. Jest to zmiana specyficzna właśnie dla zgnilca amerykańskiego pszczół.

POSIADACZU PSZCZÓŁ PAMIĘTAJ !!!

Zobowiązany jesteś do niezwłocznego zawiadomienia organów Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u pszczół objawów chorobowych mogących wskazywać na wystąpienie zgnilca amerykańskiego pszczół w pasiece

Dane kontaktowe:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Obornikach

ul. Łopatyńskiego 1, 64-600 Oborniki

  tel: (61) 296-11-75   fax: wew. 24

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

  nr tel. komórkowych:

      604 552 654 – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach – Magdalena Karmelita-Bach

      604 552 658 – Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach – Monika Polarczyk

      531 922 446 – St. Insp. Wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt – Anna Królczyk

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież